Združevanje kranjskih srednjih šol že vse od konca avgusta razburja zaposlene in ravnatelje, vsaj trije od njih bodo po zadnjem načrtu reorganizacije izgubili funkcijo. Ob tem mnogi poudarjajo, da pravih razlogov za združevanje in reorganizacijo Turkovo ministrstvo sploh še ni predstavilo, prav tako ni nobenih jasnih učinkov, kje in kako bi z združevanjem lahko privarčevali. V Kranju pa se je pojavila tudi anonimka, ki precej natančno in, kot nam je uspelo preveriti, zelo točno opisuje sestanke, na katerih je direktor Jurij Šink "usklajeval" različne možnosti združevanja šol in prestavljanja ravnateljev in direktorjev sem ter tja kot figure na šahovnici. Ob tem avtor anonimnega pisma zelo jasno namiguje, da je reorganizacija šol v Kranju izključno posledica slabih odnosov Jurija Šinka s kolegi, ko je še vodil kranjsko ekonomsko gimnazijo, in tako zgolj obračun s tistimi, s katerimi se ni dobro razumel. "Zlahka bi lahko pomislil na kaj takega," je za Dnevnik povedal ravnatelj Gradbeno-storitvene šole Tomo Grahek.

ESIC praktično ukinjen

V Kranju sta tako dva srednješolska centra, ki domujeta v dveh sosednjih stavbah na Zlatem polju. ESIC združuje ekonomsko gimnazijo, srednjo ekonomsko-trgovsko šolo, višjo strokovno šolo in gradbeno-storitveno šolo. V sosednjem Tehničnem šolskem centru (TŠC) pa imajo strokovno gimnazijo, srednjo poklicno šolo, višjo strokovno šolo, medpodjetniški center in center za izobraževanje odraslih. Po več usklajevanjih bo očitno obveljal načrt iz sestanka prejšnjega tedna. Ta predvideva nov Šolski center Kranj, v katerem bodo strokovna gimnazija, srednja poklicna šola, medpodjetniški center in izobraževanje odraslih, združena višja strokovna šola in združena gradbena ter ekonomsko-trgovska šola. Praktično torej vse enote sedanjega TŠC in skoraj vse enote ESIC. Od njega bo ostala le nova samostojna Gimnazija Franceta Prešerna, ob čemer je treba dodati, da Kranj že ima eno gimnazijo. Ključ vsega pa je v kadrovskih rošadah. Sedanji direktor TŠC Jože Drenovec bi postal vršilec dolžnosti direktorja novega centra, sedanja direktorica ESIC Damjana Furlan Lazar pa ravnateljica združenih poklicnih šol. Združene višje šole bi vodila Lidija Grmek (sedanja ravnateljica višje šole na ESIC), novo samostojno gimnazijo pa sedanja ravnateljica in nekdanja pomočnica Jurija Šinka Mirjam Bizjak. Brez svojih šol oziroma delovnih mest ravnatelja bi tako ostali ravnatelj gradbene šole Tomo Grahek, ravnateljica ekonomsko-trgovske šole Nada Šmid in ravnateljica višje strokovne šole na TŠC Gabrijela Krajnc.

Odvečni svetovalni delavci?

Ob združevanju bi bilo zagotovo odveč še nekaj administrativnih in svetovalnih delavcev. Prav glede tega vlada največje ogorčenje med ravnatelji in učitelji srednjih poklicnih šol, ki glede na dijake, ki jih obiskujejo, tovrsten kader najbolj potrebujejo.

"Predlagana reorganizacija je bila za vse nas velik šok. Ko smo postali del ESIC, smo imeli 250 dijakov in bili dovolj veliki, da smo ohranili samostojnost. Zdaj imamo 350 dijakov in smo nenadoma premajhni. V tem ne vidim nobenega smisla, država ne bo nič privarčevala, že zdaj se v okviru ESIC združujemo povsod, kjer je to mogoče, tudi pri učiteljih. Skupaj s preostalimi zaposlenimi ocenjujem, da smo doslej zelo dobro delali in da je taka negotovost, v kakršni delamo prav zdaj, povsem nepotrebna. Direktor direktorata za srednje in višje šole ni postregel z nobenim izračunom, da bi bila reorganizacija finančno upravičena, prav tako ni niti enega strokovnega argumenta za tako početje. Svoje pripombe smo poslali tudi na ministrstvo in, kot zdaj kaže, ne bodo upoštevali ničesar," je ogorčen ravnatelj srednje gradbene in storitvene šole Tomo Grahek.

Direktorica ESIC brez komentarja

Direktorica ESIC Damjana Furlan Lazar, ki naj bi bila domnevno v slabih odnosih z donedavno podrejenim, zdaj pa nadrejenim Šinkom, reorganizacije kranjskih srednjih šol ni želela komentirati. Naj dodamo, da naj bi glede na navedbe anonimke Jurij Šink na sestanku z direktorjema in ravnatelji 31. avgusta prisotnim zabičal, naj o reorganizaciji z novinarji ne govorijo, sicer bodo občutili posledice...

Tudi direktor TŠC in predvideni direktor novega gigantskega kranjskega srednješolskega centra Jože Drenovec kakšnih velikih pozitivnih učinkov združevanja ne vidi. "Osebno sem precej nevtralen, končno odločitev bo moralo sprejeti ministrstvo. Morda bomo kot večja šola bolj uspešni pri raznih projektih, tudi strah zaradi odpuščanja je za zdaj odveč. Potrudili pa se bomo, da se za vse naše dijake ne bo spremenilo prav ničesar. Posamezne enote bodo čisto lokacijsko ostale tam, kjer so zdaj, predvidevam, da bo tako tudi s profesorji," je dejal Jože Drenovec.

Z ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so potrdili prej opisano reorganizacijo kranjskih srednjih šol. "Predlog novega ustanovitvenega akta bo ministrstvo Tehniškemu šolskemu centru Kranj in ESIC Kranj poslalo v usklajevanje predvidoma v začetku oktobra, da bodo lahko podali svoje predloge in pripombe na njegovo vsebino. O reorganizaciji šol v Kranju se ministrstvo pogovarja z direktorjema obeh zavodov, ki se s predlaganimi spremembami strinjata. Na pogovore s predstavniki šol smo povabili tudi predstavnico Sviza, da bi pojasnila stališča sindikata, vendar na srečanje, žal, ni prišla. Glavni razlog povezovanja šol v Sloveniji, ki ga direktor Šink spremlja z enako veliko pozornostjo povsod po Sloveniji, je zmanjševanje števila dijakov, ki je tudi v Kranju visoko," je pojasnilo pristojno ministrstvo. Nova reorganizacija naj bi začela veljati s 1. januarjem prihodnje leto, v praksi pa najverjetneje šele z novim šolskim letom.