Najbližje stari matični šoli, ki je čakajoč na prenovo in dozidavo prizidka samevala že med počitnicami, so se preselili učenci 3. b razreda, ki zdaj pouk obiskujejo v bližnji osnovni šoli Frana Albrehta. Učenci 3. a razreda šolo obiskujejo v Ciriusu. Daleč niso preselili niti starejše učence tretje triade, ki pouk obiskujejo v bližnjem župnišču na Šutni, kamor zmorejo peš in jih ni treba voziti z avtobusi. Večino drugih v šolo vozijo s šolskimi avtobusi, tudi 62 prvošolčkov, ki so prvič vstopili v hram učenosti na Duplici oziroma na OŠ Marije Vere. Drugošolce vozijo v osnovno šolo in gasilski dom Stranje, četrtošolci so v Ciriusu, petošolci pa v OŠ 27. julij.

"Za zdaj vse teče po načrtih. Za selitev je bilo treba oblikovati dober načrt, opraviti ogromno pogovorov in upoštevati načelo fleksibilnosti. Vsak od zaposlenih je in bo odigral svojo vlogo," poudarja ravnateljica razseljene OŠ Toma Brejca Mojca Rode Škrjanc. "Zelo veliko dela je bilo tudi z usklajevanjem ravnateljev drugih šol, na katerih so učenci od 1. do 5. razreda, saj ima vsaka šola svoje značilnosti," nadaljuje ravnateljica in doda, da prav z vsemi sodelujejo zelo korektno in so jim povsod v veliko pomoč.

"Tudi učenci, starši in učitelji se zavedajo, da letos ne bodo optimalne razmere, a se strinjajo, da je za cilj, ki nas čaka, vredno nekoliko potrpeti," pojasnjuje Mojca Rode Škrjanc in pristavi, da se tudi vseh 62 prvošolčkov zaveda, da sodijo v drugo šolo sredi mesta, ki jih bo kmalu pričakala v prenovljeni podobi. Kot še pravi, se za zdaj nihče ne pritožuje, tudi učenci se trudijo najti svetle plati začasnih gostovanj. Tako so ji drugošolci v Stranjah na vprašanje, kako se imajo, z navdušenjem odgovorili, da imajo odlične malice in kosila. "Seveda, saj imajo lastno kuhinjo in očitno dobrega kuharja," ugotavlja ravnateljica in dodaja, da je učencem všeč tudi vožnja z avtobusom in seveda prijazne učiteljice.

Podaljšano bivanje so organizirali na vseh lokacijah, razen v Stranjah, od koder učence po kosilu pripeljejo v Kamnik na OŠ Frana Albrehta. Jutranje varstvo za prvošolčke je na OŠ Marije Vere. Za varstvo vozačev je občina financirala tudi delovno mesto učitelja za jutranje varstvo.

Direktor občinske uprave Ivan Kenda, ki vodi projekt gradnje obeh mestnih šol (projekt vključuje še OŠ Frana Albrehta), je povedal, da so prejšnji teden izvedli drugo fazo razpisa za gradnjo OŠ Toma Brejca. Dobili so dve ponudbi, ki ju pregledujejo. "Dokončanje del je odvisno od njihovega začetka," Kenda odgovarja na vprašanje, kdaj se bodo razseljeni učenci znova vrnili v svojo šolo. "Eno izmed meril pri ocenjevanju ponudbe je tudi hitrost gradnje," še doda. Sicer pa imajo v skladu za šole že zbranih skoraj šest milijonov evrov. "Če bo svoj del na lanskem razpisu pridobljenih sredstev zagotovila še država, potem težav z gradnjo oziroma zagotavljanjem sredstev ne bi smelo biti," je jasen Kenda, ki pravi, da so tudi za OŠ Frana Albrehta, ki bo na vrsti po končanju OŠ Toma Brejca, pridobili 1,2 milijona evrov nepovratnih sredstev od Eko sklada Republike Slovenije.