Z mednarodnim sodelovanjem in sprejemanjem najsposobnejših ljudi z vsega sveta bi Evropa po mnenju Evropske komisije lahko bolje izkoristila potencial, ki ga ponujajo njena znanstvena baza in inovativne industrije. To vključuje tudi prizadevanje, da bi Evropa postala zanimivejša kot gostiteljica raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti ter izboljšala svojo industrijsko konkurenčnost, so zapisali na Evropski komisiji.

Nova strategija se bo izvajala od leta 2014 dalje prek skupnih pobud z državami članicami EU, temeljila pa bo na dvojnem pristopu.

Preko splošnega odprtja programa Obzorje 2020 za mednarodno sodelovanje bodo evropski raziskovalci lahko sodelovali s svojimi kolegi v raziskavah na teme po svoji izbiri. To pa bo dopolnjeno še s ciljnimi dejavnostmi, pri katerih se bo iskalo sodelovanje v raziskavah na določene teme in z natančno opredeljenimi partnerji.

Za izboljšanje in zgostitev mednarodnega sodelovanja bodo razviti večletni programi za sodelovanje s ključnimi partnerskimi državami in regijami. Strategija poziva tudi k izboljšanju dialoga s partnerji v zvezi s politikami in k izboljšanemu zbiranju informacij kot delu predlaganega observatorija za raziskave in inovacije. Poleg tega si bo EU prizadevala doseči pomembnejšo vlogo v zadevnih mednarodnih organizacijah.

Danes sicer ena petina raziskovalnih projektov v EU že vključuje vsaj enega partnerja izven unije. Tako v okviru Partnerstva evropskih držav in držav v razvoju na področju kliničnih študij 14 držav članic EU, Švica, Norveška in 47 podsaharskih držav že sodeluje pri razvijanju novih zdravil in cepiv v boju proti virusu HIV, malariji in tuberkulozi.