Po navedbah Golobiča se namreč sedanje ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pri hitri spremembi zakona ne naslanja na ključna dokumenta. Gre za odločbo ustavnega sodišča iz aprila lani, ki zahteva ureditev financiranja s posebnim zakonom, in resolucijo o nacionalnem programu visokega šolstva za obdobje 2011-2020, ki jo je po uskladitvi z visokošolskimi partnerji sprejel DZ.

Razprava o spremembah na področju visokega šolstva "implicira neko kulturo dialoga in moč argumentov," je poudaril Golobič in dodal, da tega ni mogoče opraviti "na horuk" in z ignoriranjem deležnikov tovrstne razprave.

Ob tem je spomnil na razmere v visokem šolstvu konec leta 2008, ko je ob prevzemu vodenja takratnega ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo imel opravka s "popolno blokado in serijsko nesklepčnostjo" akreditacijskega organa, Sveta za visoko šolstvo.

Problem v politiziranosti sveta

Kot je povedal, so ugotovili, da je problem v politiziranosti sveta, ki zato ni ustrezal temeljnim kriterijem evropskega registra nacionalnih agencij za kakovost v visokem šolstvu EQAR in združenja tovrstnih agencij ENQA. Zato so na ministrstvu pod vodstvom Golobiča ustanovili Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu "s prevzemom najboljših evropskih praks in redukcijo vplivov katere koli politike na minimum".

Agencija je po mnenju Golobiča kljub določenim "porodnim težavam" izpolnjevala formalne pogoje za pridobitev akreditacije EQAR in ENQA, če pa bodo sprejete zdaj predlagane spremembe, bo Nakvis na to "težko računal", saj bi imenovanje večine članov agencije prevzela vlada.

V praksi bi to pomenilo, da bo slovenski diplomant, ki bo šel denimo v Nemčijo na doktorski študij, manj konkurenčen v primerjavi z diplomanti iz držav oziroma nacionalnih agencij, ki to akreditacijo imajo.

"Rdeča nit predlagane novele je izigravanje brez dialoga, politizacija in klientelizacija visokega šolstva ter privatizacija javnega," je poudaril Golobič, sicer nekdanji predsednik stranke Zares. Ob tem je opozoril, da se bo s temi spremembami vrnil nekdanji Svet za visoko šolstvo "v tisti najbolj ponesrečeni izvedbi".

Novela zakona o visokem šolstvu zadnje dni sproža veliko polemik, predvsem zaradi kratkega roka, ki ga je vlada namenila za javno razpravo. Predstavniki visokošolske skupnosti so vlado in DZ pozvali k takojšnjemu umiku novele iz obravnave in začetku javne razprave o prihodnosti visokega šolstva, odbor DZ za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino pa bo o avtonomiji javnega visokega šolstva razpravljal v torek.