Kot je v izjavi ob robu obiska na ustavnem sodišču povedal minister, je realnost zmanjševanje mase za plače v javnem sektorju. To po njegovih besedah pomeni znižanje plač ali odpuščanje. "In ker smo znižanje plač že izvedli, mislim, da ostane samo druga možnost," je dodal.

O številkah še ni želel govoriti, ker se o tem v vladi še niso pogovarjali. Napovedal pa je, da se bodo v kratkem, saj je v četrtek proračunska seja vlade in bo takrat to že malo bolj jasno.

Reformirali pa bodo tudi sistem javnih služb, zlasti v delu, ko gre za negospodarske javne službe oz. javne zavode. Po ministrovih besedah želijo na eni strani okrepiti vlogo ustanovitelja v razmerju do javnih zavodov in na drugi strani okrepiti vlogo in samostojnost managementa oz. direktorja.

V javne zavode želijo vpeljati ciljno vodenje

Na ministrstvu želijo bolj jasno vpeljati ciljno vodenje v javne zavode, ko bo direktor javnega zavoda dobil zelo natančno določene cilje, ki jih mora doseči v nekem času, in tudi denar za dosego teh ciljev. Kot je pojasnil Pličanič, bodo zelo jasno določeni kriteriji za ocenjevanje, ali so ti cilji doseženi ali ne. Direktorjev mandat pa bo odvisen od tega, ali so ti cilji doseženi ali ne.

Minister je napovedal še spremembe na področju inšpekcijskih nadzorov, saj želijo povečati učinkovitost inšpekcijskega nadzora tudi z nekaterimi zakonodajnimi spremembami. Poudaril je, da ne gre samo za spreminjanje zakonov.

"Lahko spremenimo 100 zakonov, pa to še ne pomeni, da se bo potem v realnosti kaj spremenilo," je opozoril minister in dodal, da je prav zato njegova energija zlasti usmerjena v implementacijo zakonov in predpisov na splošno. Prav na tem področju se je v času od osamosvojitve po njegovem mnenju premalo naredilo.