Realno se je povprečna mesečna bruto plača za julij glede na prejšnji mesec zvišala za 0,8 odstotka, glede na lanski julij pa je bila realno nižja za 2,4 odstotka. Povprečna mesečna neto plača za julij se je glede na prejšnji mesec realno zvišala za 0,8 odstotka, je danes objavil državni statistični urad.

Povprečna mesečna bruto plača za julij se je v primerjavi z junijem najopazneje znižala v dejavnostih rudarstvo (za 7,2 odstotka), oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 5,7 odstotka) in izobraževanje (za 2,9 odstotka).

Zvišanje pa je bilo najopaznejše v dejavnostih oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 2,5 odstotka), predelovalne dejavnosti (za 1,1 odstotka) in strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 0,9 odstotka).

Povprečna mesečna bruto plača za julij je bila pri pravnih osebah javnega sektorja v primerjavi z junijem nižja, pri pravnih osebah zasebnega sektorja pa višja. Pri prvih je bila nižja za 1,3 odstotka in je znašala 1725,75 evra, pri drugih pa je bila višja za 0,5 odstotka in je znašala 1373,47 evra.