Državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je uvodoma opozorila, da so vse države članice EU, vključno s Slovenijo, prisiljene v intenzivno iskanje rešitev za izhod iz finančne krize, ki bodo prispevale h kreiranju novih delovnih mest in spodbujale konkurenčno gospodarstvo.

Kot je poudarila, bodo celostni ukrepi na trgu dela odigrali pomembno vlogo pri soočenju z morebitnimi nadaljnjimi neugodnimi gospodarskimi razmerami.

V tej luči je spomnila, da je ministrstvo za delo pred kratkim predstavilo predlog reforme trga dela. V Sloveniji je po njenih besedah mogoče iz odziva zaznati konsenz, da so spremembe na tem področju pomembne, glede na to, da smo šele na začetku javne razprave, pa se ji ne zdi čudno, da prihaja do razhajanj pri podrobnostih.

Čularjeva je izpostavila, da analize, statistike in priporočila, ki jih država prejema od mednarodnih organizacij, kažejo nedvoumno sliko: trg dela ne deluje optimalno.

Na eni strani imamo namreč delavce s pogodbo za nedoločen čas, katerih pravice so močno varovane, na drugi strani pa delavce, predvsem mlade, s pogodbo za določen čas in prekerne oblike dela, ki ne zagotavljajo nikakršnega pravnega varstva. Poleg tega trg dela ni dovolj prožen, postopki odpuščanja so prezapleteni in predolgi. "Z reformo želimo doseči oboje, varnost in prožnost," je zatrdila.

Predlagana reforma trga dela ima po njenih besedah tri cilje: povečati učinkovito pravno varstvo zaposlenih, zmanjšati obseg zaposlovanja na črno in izboljšati položaj iskalcev zaposlitve.

Državna sekretarka je dejala še, da je razprava o reformah vedno deležna posebne pozornosti javnosti in vedno burna. Prav je, da imamo različna mnenja, je menila. Hkrati pa je pozvala, da skupaj "poiščemo najboljše rešitve, ki bodo oblikovale našo prihodnost".