Na konferenci, do katere prihaja v času sprejemanja reforme delovnopravne zakonodaje, bo Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer predstavila delovne razmere v EU, predstavniki Nemčije in Avstrije, ki se v zadnjem obdobju zelo uspešno spoprijemata z izzivi, ki jih je prineslo poslabšanje makroekonomskih kazalcev v času gospodarske in finančne krize, pa izkušnje z reformiranjem trga dela.

Pogled Evropske komisije na reforme trga dela bo opisal evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje Laszlo Andor.

Peter Pogačar z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve se bo osredotočil na izziv segmentacije trga dela v Sloveniji in na možne rešitve. Minister za delo Andrej Vizjak in državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Uroš Rožič pa bosta spregovorila o načinih spodbujanja potencialov, s katerimi bi ustvarili nove priložnosti za gospodarsko rast Slovenije in posledično večjo zaposljivost.

V razpravo se bodo vključili tudi predstavniki slovenskih socialnih partnerjev, ki bodo podali svoje poglede na načrtovane spremembe na področju trga dela.

Konferenca se bo zaokrožila z okroglo mizo o prihodnosti slovenskega trga, na kateri bodo sodelovali minister za delo, socialni partnerji, predstavnik Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), predstavnika akademske sfere ter namestnik poljskega ministra za delo in socialno politiko, ki bo predstavil izkušnje Poljske, ki ji je kljub krizi uspelo ohraniti pozitivno gospodarsko rast, ter jih primerjal s predlaganimi ukrepi na slovenskem trgu dela.