S to odločitvijo so se možnosti za gradnjo nove knjižnice v stavbi na področju nekdanje vojašnice, ki jo je država poklonila loški knjižnici, močno zmanjšale. Ne nazadnje občina Škofja Loka za okoli pet milijonov evrov vredno naložbo še vsaj pet let ne bo imela denarja, saj bodo v naslednjih letih večino proračunskih sredstev za naložbe namenili gradnji vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, pred knjižnico pa bi moral na vrsto priti tudi nov vrtec, saj so stiske staršev, ki ne najdejo varstva za otroke, morda še večje od prostorske stiske knjižnice.

"Za potrebe novega mladinskega oddelka bo občina kupila tudi povsem novo opremo za ustrezno funkcioniranje mladinskega oddelka. Predvidevamo, da bo mladinski oddelek nove prostore lahko zasedel že spomladi prihodnje leto. S selitvijo mladinskega oddelka knjižnice bomo tako precej razbremenili prostorsko stisko v matični knjižnici na Kapucinskem trgu," je povedal škofjeloški župan Miha Ješe.

Na občini bodo v naslednjih letih preverili ustreznost dveh možnih lokacij nove knjižnice in v ožji izbor uvrstili stavbo v nekdanji vojašnici, kjer bi bila knjižnica v štirih nadstropjih, ali pa nakup še enega nadstropja Name, kar bi potem tudi zadoščalo za preselitev celotne knjižnice. Po nekaterih ocenah bi obe naložbi stali približno enako, a, kot rečeno, prej kot v petih letih nove knjižnice v Škofji Loki zagotovo ne bo.

Škofjeloška knjižnica je sicer že desetletja premajhna, knjige so stisnjene na policah, ki so med seboj odmaknjene komaj 80 centimetrov, precej jih je kar na hodnikih. Knjižnica domuje v najetih prostorih. Lastnica je Gorenjska banka, ki v stavbo, ki jo sicer prodaja, nima nobenega namena vlagati. Občina, ki ni lastnica stavbe, pa razumljivo tudi ne. Tako je bilo težko prepričati odgovorne, da knjižnica potrebuje nov vhod za invalide. Tega zdaj sicer gradijo, a bo gradnja trajala cel mesec, tako da morajo bralci do knjižnice skozi zasilni izhod...

Prostori loške knjižnice so veliki 600 kvadratnih metrov, glede na standarde bi jih morali imeti 2700. Najhuje je prav z mladinskim oddelkom, ki ima skupaj z otroškimi in šolskimi knjigami na voljo 75 kvadratnih metrov. Moral bi jih imeti desetkrat toliko. A za prvo silo bi jih bilo zgolj za police dovolj teh 230 v Nami. Zato je z odločitvijo za selitev mladinskega oddelka v Namo zelo zadovoljen tudi direktor knjižnice Matjaž Eržen: "Prostora bo dovolj za vseh 25.000 enot gradiva, v sedanji stavbi pa bi končno lahko uredili normalno čitalnico."