Omenjeno raziskovalno središče je v projekt vključilo 16 gradbenih podjetij, med raziskavo, ki se je začela avgusta 2010, pa so ugotovili, da gradbeni delavci velikokrat delajo v okolju, ki je preobremenjeno s hrupom, prašnimi delci, vibracijami in kemično nevarnimi snovmi.

Raziskava, katere namen je zaposlene v gradbeni panogi pripraviti na razmere na trgu, da bodo delovali bolj razvojno, prilagodljivo in inovativno, je pokazala, da je okolje včasih tudi neustrezno očiščeno in temperaturno obremenjujoče.

Iz 330 zbranih anketnih vprašalnikov je razvidno, da anketiranci pretirano niso izpostavljali simptomov stresa, največ težav pa so imeli s spanjem, glavobolom, raztresenostjo, zaskrbljenostjo in napetostjo.

Na vprašanje, kako sami skrbijo za svoje počutje, so anketiranci najpogosteje izpostavljali odhode v naravo, druženje, gledanje televizije in branje.

Raziskava je tudi pokazala, da je na nižjih delovnih mestih delovna sila predvsem izpostavljena stresu, ki izhaja iz fizičnih obremenitev in obremenitev, povezanih s preživetjem. Na drugi strani je glavna težava, ki jo kaže strokovni kader, vmesna pozicija med delavci in vodji podjetja. Svoj položaj so opisali kot stanje med kladivom in nakovalom, saj doživljajo pritiske z dveh strani.

Njihova glavna težava je stres, ki izvira iz njihove pozicije, poleg tega pa je prisotna tudi pregorelost, ki se kaže v utrujenosti in nespečnosti.

Predstavniki vodij podjetij pa so med raziskavo priznali, da se med delom pojavljajo stresne situacije, ki izvirajo predvsem iz odgovornega položaja, ki ga imajo v smislu ohranjanja poslovanja družbe. Dodaten problem je odsotnost absentizma, slednja pa se povezuje s prepričanostjo v lastno nezamenjljivost na položaju, ki ga zasedajo v podjetju.

Predstavniki menedžmenta gradbenih podjetij, zajetih v raziskavo se strinjajo, da so razmere na trgu dela v gradbeništvu izjemno resne in zaskrbljujoče. Skrbi jih predvsem plačilna nedisciplina, kratki roki in s tem povezane nerealne zahteve investitorjev, ki največkrat na račun cene izdelkov žrtvujejo njegovo kakovost.