Celotna vrednost investicije znaša okoli 24 milijonov evrov, od tega bo mestna občina Velenje primaknila nekaj več kot 11,1 milijona. Podjetje Igem bo financiralo gradnjo petnajstih tržnih stanovanj, trgovskega središča z 62 zunanjimi parkirnimi mesti, poslovnih prostorov za trg in še okoli 460 pokritih parkirnih mest, s katerimi bodo v Velenju končno rešili težave s parkiranjem v krajevni skupnosti Gorica. S prijavo na javni razpis Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je velenjska občina pridobila tudi soinvestitorska sredstva za 65 stanovanj in 98 pokritih parkirnih mest v višini dobrih 5,4 milijona evra ter še 2,3 milijona evrov posojila. "Vsa stanovanja bodo neprofitna in jih bomo v najem dodelili upravičencem, ki so se prijavili na maja objavljen javni razpis, ki se je zaključil konec junija, nanj pa je prispelo 496 vlog," pojasnjuje predstavnica za stike z javnostmi na velenjski občini Aleksandra Forštner.

Gradnja poslovno-stanovanjskega objekta na Gorici je zastala predvsem zaradi finančnih težav podjetja Igem, ki kot investitor ni moglo pridobiti ustreznega kredita za nadaljevanje in dokončanje gradbenih del. Ker pa je v tem času prišlo do težav zaradi pogrezanja gradbene jame, se je velenjska občina, da bi zagotovila varnost in zaščitila okoliške stanovanjske objekte ter javno infrastrukturo, odločila, da stvari vzame v svoje roke. Tako so s podjetjem Geokop sklenili pogodbo za izvedbo geotehničnih sider za zaščito gradbene jame. "Strokovnjaki so opravili analizo stanja in predlagali ukrepe za utrditev stabilnosti gradbene jame, izvajalci pa so vgradili 14 stalnih sider, s čimer je zagotovljena trajna stabilnost pilotne stene. Sicer pa so strokovnjaki dejali, da tudi sicer pogrezanje ni predstavljalo nikakršne nevarnosti za tamkajšnje prebivalce," je zatrdil Kontič.

Za mnoge je bilo presenečenje, da bo podjetje Igem pri gradnji sodelovalo tako s Premogovnikom Velenje kot tudi njegovim hčerinskim, invalidskim podjetjem HTZ. Ročnik je pojasnil, da zato, ker so banke povsem ustavile kreditiranje, tudi za projekte, ki "držijo vodo" in za katere je bil denar v celoti zagotovljen. Dolgoročni kredit za dokončanje objekta na Gorici je od več bank zdaj uspelo pridobiti podjetju HTZ, ki nenehno širi svoje programe, povečuje prihodke in tudi na novo zaposluje.