"Zgradiš objekt za 200 milijonov evrov, zaposliš 800 ljudi, da obiskovalcem potem na tribunah ponudiš koncert po slušalkah," je karikiral Pečečnik in pojasnil, da bodo koncerti in športne prireditve glasnejši, kot je s prostorskim načrtom dovoljena vrednost hrupa.

Problematično je območje Fondovih blokov ob Koroški cesti, ki mejijo na stadion. To območje je mestna občina v prostorskem načrtu opredelila kot območje, kjer velja 2. stopnja varovanja pred hrupom, kar pomeni, da na tem območju ne sme biti prehrupno. Vendar pa v družbi Bežigrajski športni park menijo, da občina ni dobro upoštevala uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki določa, da v pasu 1000 metrov od območja s 4. stopnjo varovanja pred hrupom, kjer so dovoljeni bistveno glasnejši zvoki, ne more biti določeno območje z 2. stopnjo, temveč s tretjo. Ker so torej Fondovi bloki od Dunajske ceste, ki je opredeljena kot območje s 4. stopnjo varovanja pred hrupom, oddaljeni manj kot 1000 metrov, bi morali imeti 3. in ne 2. stopnje varovanja, menijo v Bežigrajskem športnem parku. Na mestnem oddelku za urejanje prostora pa so pojasnili, da so v prostorskem načrtu zgolj povzeli ustrezne kategorije varovanja pred hrupom, v katere so bile stanovanjske soseske uvrščene že pred uveljavitvijo tega načrta.

Ta zaplet pa ne bo imel negativnih posledic na novi stadion le, ko bo ta obratoval, temveč bo Pečečniku povzročal težave že med gradnjo. Zaradi novih določb v občinskem prostorskem načrtu je Agencija za okolje določila bolj stroge pogoje v času gradnje. Da stanovalce bližnjih Fondovih blokov hrup v času gradnje ne bo preveč motil, bo morala družba Bežigrajski športni park postaviti visoko zaščitno ograjo, vendar ne navadne gradbene, ampak kar avtocestno protihrupno ograjo. Prav tako bodo na gradbišču lahko imeli precej manj gradbenih strojev, saj jih manj povzroča manjši hrup.

Medtem pa Pečečnik načrtuje tudi povratni udarec, po njegovem mnenju, proti ozki skupini posameznikov iz Fondovih blokov, ki želijo z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi preprečiti ali vsaj začasno ustaviti njegov projekt na bežigrajskem stadionu. "Mislim, da bo njihova enotnost in želja po nagajanju popustila, ko jim bomo na njihova lastna stanovanja obesili plombe o prepovedi razpolaganja z nepremičninami," je zagotovil Pečečnik, ki je povedal, da beležijo zamudo in seštevajo škodo, ki nastaja zaradi vsega tega.

Pečečnik se ne strinja z mnogimi pravniki, ki menijo, da tovrstne tožbe ne bodo uspešne, in pravi, da so "tudi izbrisani dobili svoje odločbe, pa se je vsem to zdela misija nemogoče. Jože Anderlič je dobil tožbo s sosedi. Tudi pri nas bo tako, ker smo projekt pripravili profesionalno in pravično". Stanovalcem je požugal tudi s kazenskimi ovadbami, ki naj bi jih vložili v prihodnjih mesecih.