Namesto predavanja interaktivno

Urejeno razmišljanje, ki zagotavlja, da svoje mnenje povedo prav vsi člani tima, hkrati pa se z njim čas zbiranja najbolj primernih idej, ki lahko v kratkem času zaživijo kot inovacije, občutno skrajša, omogočajo tudi metode kreativnega razmišljanja, ki jih je v osemdesetih letih razvil dr. Edward de Bono. Avtor metode šestih klobukov in lateralnega razmišljanja se bo naslednji teden spet mudil v Sloveniji.

Dr. de Bono bo v sredo vodil Klub za razmišljanje. "Tokrat pričakujemo najbolj interaktivno in dostopno srečanje doslej, saj smo prosili ljudi, naj pošljejo vprašanja, na katera želijo njegove odgovore. De Bono zdaj v Sloveniji ni več neznanka, marsikomu so njegovi pogledi po vseh teh letih blizu in bi verjetno želel prodreti tudi v podrobnosti. Zdaj bo to možno," je poudarila mag. Nastja Mulej, edina licencirana trenerka metod kreativnega razmišljanja po de Bonu. Da bi uspeli dogodek zares izvesti kar se da dvosmerno, Mulejeva udeležence srečanja z dr. de Bonom prosi, da ob prijavi na dogodek navedejo tudi svoje vprašanje.

Ko se v glavi gnetejo čustva, dejstva, logika, kreiranje ...

"Glavna ovira razmišljanja je zmeda," opozarja dr. de Bono, svetovna avtoriteta na področju konceptualnega razmišljanja in učenja razmišljanja kot veščine. "Preveč stvari želimo naenkrat. Tako se sočasno v nas gnetejo čustva, informacije, logika, upanje in kreativnost ... Kot če bi žonglirali z več žogicami naenkrat." In rešitev? Šest klobukov razmišljanja! De Bono jih uporablja za usmerjen proces razmišljanja, metoda pa je verjetno ena najbolj pomembnih sprememb v človeškem razmišljanju v zadnjih dva tisoč letih, ki temelji predvsem na argumentiranju. Zakaj? Ker nam metoda Šest klobukov razmišljanja omogoča voditi razmišljanje in delati samo eno stvar naenkrat - mislec se nauči ločiti čustva od logike, kreativnost od informacij - možganom pa omogoča, da maksimirajo svojo občutljivost v različne smeri.

V Sloveniji je njegove metode spoznalo več kot 5000 ljudi, več kot petdeset podjetij, približno petdeset izobraževalnih ustanov. Na svojem zadnjem obisku v Sloveniji, jeseni 2010, se je med drugim sestal s takratnim ministrom za šolstvo, s katerim sta se dogovorila za uvedbo izbirnega predmeta Razmišljanje v zadnjo triado devetletke.