Na ministrstvu pravijo, da sta Bogovič in Krajčič sicer govorila tudi o možnosti odhoda Krajčiča z direktorske funkcije, a da pri tem ni šlo za nikakršen političen pritisk, temveč je bila to le ministrova želja. Po navedbah ministrstva naj bi se Krajčič celo strinjal z možnostjo odhoda, a naj bi dan po sestanku v pogovoru z državno sekretarko dejal, da si bo glede tega najbrž premislil. Še več, Krajčič naj bi med sestankom z ministrom celo delil mnenje, da je iskanje novega koncepta razvojnega načrtovanja glede na stanje v zavodu precej težko. Po interpretaciji ministrstva je s tem na neki način priznal, da je tudi sam postal ujetnik sistema, kjer o pomembnih družbenih vprašanjih odloča peščica uradnikov, ki na tak način izkazuje svojo navidezno moč in marsikdaj nezadostno strokovnost.

Na to naj bi napeljeval tudi pogovor z najvišjimi uradniki zavoda, ki ga je imel minister po sestanku z direktorjem Krajčičem. "Ti so dali jasno vedeti, da neomejeno podpirajo direktorja, prav tako pa so med vrsticami dali vedeti, da pri tem nimajo težav doseči niti zamenjave ministra," so povedali na ministrstvu in si zastavili retorično vprašanje, kdo v tej državi vodi razvojno politiko: uradniki, ki jim nihče nič ne more in nikomur ne odgovarjajo, ali minister, ki mora prevzemati polno politično odgovornost za svoje odločitve.

Krajčiču, ki se je v tej situaciji znašel, ker je prižgal rdečo luč umestitvi škofljiške obvoznice v varovano območje Natura 2000, je včeraj stopil v bran tudi svet zavoda. Poudarili so, da je ministrova zahteva po odstopu Krajčiča neutemeljena, saj zanjo ni nikakršnih strokovnih, poslovnih ali drugih razlogov. Po mnenju sveta zavoda se je namreč njihov direktor tvorno vključeval v iskanje optimalnejših prometnih rešitev za škofljiško obvoznico in opozarjal, da nekateri postopki v zvezi s presojanjem variantnih rešitev ne sledijo evropski zakonodaji in da utegne to ogroziti črpanje kohezijskih sredstev za njeno gradnjo.

Krajčič pa je včeraj opozoril, da naj bi bil razlog za njegov umik s položaja direktorja zavoda političen, saj naj bi se stvari na političnem parketu brez njega lažje odvijale. "Škoda je, da se je zavod pojavil kot akter pri političnih manevrih, saj smo strokovna organizacija," je povedal Krajčič in dodal, da je obvoznica očitno vroč kostanj.

Pojasnil je, da je treba pri umeščanju objektov v prostor spoštovati pravila igre, pri čemer je poudaril, da ta temeljijo zlasti na evropski zakonodaji. Pri tem je ponovil, da zavod izdaja zgolj strokovna mnenja, odloča pa politika, ki ji ni treba upoštevati njihovih mnenj in priporočil.

Na vprašanje, ali namerava zapustiti položaj direktorja, je Krajčič odvrnil, da ne more iz hiše, ker bi to pomenilo, da izdaja sodelavce.