"Delodajalci še vedno iščejo specifične profile z ustreznimi kompetencami, kot so upravljavci strojev, kvalificirani delavci, inženirji, IT-strokovnjaki in prodajni zastopniki. O najboljših napovedih zaposlovanja za prihodnje tri mesece sicer poročajo delodajalci iz panoge oskrbe z elektriko, plinom in vodo," je povedala Romana Šercelj, direktorica prodaje v zaposlitveni agenciji Manpower.

Več zaposlovanja je torej moč pričakovati v panogah oskrbe z elektriko, plinom in vodo, transporta, trgovine in komunikacije ter v gradbenem sektorju, najmanj zaposlitvenih priložnosti pa bodo imeli iskalci zaposlitve v javnem sektorju in socialnih storitvah. Na regionalni ravni o pričakovanem izboljšanju zaposlitvenih možnostih poročajo delodajalci iz vseh štirih regij, pri čemer pa jih bo največ v osrednji in jugozahodni in manj v severo- in jugovzhodni regiji.

Po priložnosti v Turčijo, Romunijo, Izrael ali na Norveško

Na globalni ravni lahko iskalci zaposlitve pričakujejo pozitivne možnosti zaposlovanja v 31 od skupno 42 držav, vključenih v raziskavo. Od teh lahko v 22 državah pričakujejo izboljšane ali stabilne napovedi zaposlovanja v primerjavi s tretjim četrtletjem. Kljub temu bo dinamika zaposlovanja v primerjavi s preteklim letom predvidoma upadla na skupno 26 trgih dela.

Delodajalci v Turčiji poročajo o najboljši napovedi zaposlovanja v regiji EMEA (Evropa, Rusija, Bližnji vzhod in Afrika). V tej regiji so pričakovanja o zaposlovanju v četrtem četrtletju pozitivna v 13 od skupno 24 držav, saj se je neto napoved zaposlovanja izboljšala ali ostala v primerjavi s prejšnjim četrtletjem relativno stabilna. Nasprotno pa v 15 državah pričakujejo upad zaposlovanja v primerjavi z istim obdobjem lani. Največ priložnosti bodo imeli iskalci zaposlitve v Turčiji, Romuniji, Izraelu in na Norveškem, najmanj pa v Grčiji in Italiji.

Zanimivo je, da delodajalci na hitro rastočih trgih, kot so Kitajska, Brazilija in Indija, v skoraj vseh panogah pričakujejo upočasnjeno rast zaposlovanja v primerjavi z istim obdobjem lani, kar še zlasti velja za Indijo. Medtem pa so v sedmih največjih svetovnih gospodarstvih zaposlitvene napovedi še vedno previdno pozitivne, razen v Italiji, kjer se je napoved zaposlovanja še poslabšala. Prvič so v tem četrtletju v raziskavi sodelovali tudi delodajalci iz Finske, ki poročajo o slabi napovedi zaposlovanja.