Politično-satirični tednik Osa so tiskali v ljubljanski Narodni tiskarni v začetku 20. stoletja; njegov urednik je bil Valentin Kopitar, med številnimi le z inicialkami podpisanimi svobodomiselnimi šaljivci je bil tudi imeniten risar Hinko Smrekar.

Osa je v letih 1905 in 1906 najraje pikala in smešila vseskozi seriozni klerikalni tabor stranke SLS in novonastale katoliške Orle.

Zahvala.

Preden se poslovimo od lepih nasadov tivolskih, od priljubljenih šišenskih gozdičev in od gajev in host prijazne ljubljanske okolice, naj se v imenu probujenih hroščev in njih obitelji najtopleje zahvalim vsem slavnim korporacijam in posameznikom, ki so na kakršenkoli način skrbeli za naše udobno življenje. V prvi vrsti se zahvaljujemo slavnemu deželnemu odboru, da je lani razglasil kebrovo leto, dočim je naš mili rod spaval prav sladko. Letos pa, ob našem prihodu, je milostno zatisnil oči ter ni hujskal proti nam občin z razpisom beraške vinarske nagrade. Zahvaljujemo se zavednim kmetom ljubljanske okolice, ki so mirno gledali brenčeče naše roje po svojih plodnih vrtovih. Ker pa nam je znano, da verni okoličani delajo in mislijo le tako, kakor jim narekujejo njih dušni pastirji, se zahvaljujemo tudi tej gospodi, da so rajši opozarjali svoje vernike na katoliške shode in majnikovo pobožnost, kakor na naš zatirani rod. V zahvalo smo poskrbeli, da se jim jeseni ne bo lomilo drevje pod težo nepotrebnega žlahtnega ovočja, ter jim prihranili mučno obiranje in stresavanje sadnega drevja. Hvaležen jim bo pa tudi naš mladi nadepolni zarod, ki jim zrahlja v podobi nežnih ogrcev njive, vrtove, pašnike in travnike. Zahvaljujemo se jim, da niso poslušali zapeljivega glasu brezbožnega ljubljanskega dnevnika, svetujočega, naj bi delali iz nas kompost, kolomaz in hroščevo juho, zavednost dobrih katoličanov ljubljanske okolice se je izkazala zopet sijajno. Obenem prosimo slavne cestne odbore in olepševalna društva, naj ne zasajajo ob cestah nič več lip, brestov in javorov, temveč le hrastiče in kostanje. Še enkrat hvala in na veselo svidenje v treh ali štirih letih!

Za izvrševalni odbor socialno-katoliških kebrov

Brenčar m. p. predsednik.

Osa. Politično-satirični tednik. Leto I. Številka 30. 2. junij 1906

Skopljencu.

Trikrat Janez! Z nožem si se, primaruha,

v nagli jezi sam naredil za evnuha.

Grob ni dosti večji kot potica,

kjer počiva - Tvoja boljša polovica!

Osa. Politično-satirični tednik. Leto I. Številka 30. 2. junij 1906