Predlog sprememb so vložili v poslanski skupini SLS, kjer so komisiji za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, ki jo vodi njihov poslanec Franc Pukšič, želeli omogočiti več obiskov v tujini. V DZ so namreč z namenom varčevanja močno omejili poslanska potovanja. V SLS so tako predlagali, da bi omenjeni komisiji, ki sedaj v skladu s pravilnikom lahko največ dvakrat na leto obišče slovensko skupnost v sosednjih državah, dovolili neomejeno število takšnih obiskov. V druge evropske države pa bi komisija lahko potovala štirikrat na leto.

Poleg tega so predlagali, da omejitev največ dveh udeležb letno na dogodku v tujini, ki ne velja za predsednika in podpredsednika komisije za narodnosti, ne bi veljala tudi za predsednika in podpredsednika komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

S sedanjimi omejitvami naj bi bilo namreč okrnjeno izvajanje ustavnih in zakonskih nalog komisije. Kot je pojasnil Pukšič, je delo komisije zelo onemogočeno, zato je predlagal, naj pustijo komisiji v presojo, kdaj bo omejila obiske. Dodal je še, da je imela komisija v programu obisk manjšin v vseh štirih sosednjih državah, a so lahko obiskali le dve.

Predsednik DZ Virant se je strinjal, da ima omenjena komisija drugačen status od drugih in bi zanjo morale veljati specifike, a se ne strinja, da bi bili ti obiski neomejeni in bi komisija dobila "bianco menico". Zato je predlagal, naj v SLS pripravijo nov, kompromisni predlog, ki bi vseboval določene omejitve.

S tem so se strinjali tudi v poslanskih skupinah PS, SD, DL in DeSUS. Kot je dejal Jani Möderndorfer (PS), ne morejo pristati, da bi Pukšič lahko neomejeno potoval "kamor koli kadar koli", saj morajo za vse veljati enaka pravila. Po mnenju Janka Vebra pa bi bilo nujno, da komisija pripravi letni program obiskov.

Tudi Franc Jurša (DeSUS) pravi, da bi spremembe pravilnika podprl, a bi moralo biti število obiskov v tujini omejeno. Rihard Braniselj pa si želi, da bi prišli do kompromisne rešitve in ne bi rušili obstoječega sistema.

Po drugi strani pa je poleg poslanske skupine SLS, ki je spremembe predlagala, tak predlog podprl tudi vodja poslancev SDS Jože Tanko, kot je dejal, je predlog razumen in ni pretiran, poleg tega pa bi bilo modro, da na primerni ravni ohranjajo stik s Slovenci zunaj meja države.

Virant je predlagal, da o predlogu sprememb člani kolegija ne odločajo danes, pač pa naj predlagatelji na podlagi omenjene razprave pripravijo nov predlog. A takšen sklep ni dobil zadostne podpore, zato so na današnji seji kolegija o spremembah pravilnika tudi glasovali. Za so bili v SDS, SLS in NSi, proti pa PS, SD in DL, zato predlog ni bil sprejet. Virant je nato predlagal, naj v SLS prihodnjič pripravijo "korekten predlog".

Je pa kolegij predsednika DZ odobril obisk omenjene komisije v Argentini, Čilu, Braziliji in Urugvaju. Virant je sicer predlagal, naj komisija najprej pripravi oceno stroškov, a je večina članov kolegija omenjeni obisk vendarle odobrila, čeprav bo trajal več kot predpisanih šest nočitev.