Inštitut v obrazložitvi med drugim na očitke Eko kroga, da je uporabljeni računalniški model neprimeren za območje Zasavja, saj je razvit za razmere velikih razdalj v ZDA, pojasnjuje, da je model primeren tudi za modeliranje na kratkih razdaljah v zahtevnih meteoroloških situacijah. To pojasnilo Eko krog, kot ugotavlja inštitut, pri sklicevanju na Wikipedio izpušča.

Elektroinštitutu Milan Vidmar tudi ni znano, od kod Eko krogu podatki, da so bili namesto lokalnih uporabljeni meteorološki podatki za ljubljansko kotlino. "Iz objav merilnih rezultatov na spletni strani www.okolje.info je jasno razvidno, da imamo na voljo veliko večino meteoroloških podatkov za to območje. V elaboratu so bili uporabljeni meteorološki podatki iz območja Zasavja in podatki iz mezoskalnega modela ALADIN, ravno tako za področje Zasavja," pojasnjujejo v inštitutu.

V modeliranju so bili uporabljeni vsi javno dostopni podatki o izpustih onesnaževal v zrak, kar je razvidno iz navedb in izračunov v elaboratu, ki je javno objavljen tudi na spletni strani od 20. februarja. Elaborat je zajel tudi širjenje najbolj nevarnih onesnažil, še navaja inštitut, kjer poudarjajo, da so pri pripravi elaborata torej uporabili javno dostopne in preverljive podatke ter javni model.