Dejal je, da so v razpravi v okviru dneva slovenske gospodarske diplomacije ugotovili, da je velik interes s strani tujine za vlaganja v Slovenijo in za sodelovanje s slovenskimi podjetji. Po oceni Erjavca je glavna naloga gospodarske diplomacije, da vzpostavi stike s slovenskimi podjetji, ki imajo interes ekonomsko sodelovati s tujino, in obratno.

Minister meni, da Slovenija v trenutnih razmerah nima drugega izhoda kot da povečuje izvoz in da privablja tuje investitorje ne samo za neke strateške infrastrukturne projekte, ampak tudi za vlaganja v slovenska podjetja.

"Vemo, da so banke v zelo slabi situaciji in če neki podjetnik, ki ima dober program, želi razširiti svojo dejavnost, to lahko stori s skupnimi vlaganji s tujim partnerjem," je še dejal Erjavec.