Dorte Nyman, ki je zaposlena v vrtcu, pravi, da bi pomanjkanje otrok lahko pomenilo negotovo prihodnost lokalnih vrtcev. Pričakuje, da bo vsaj polovica staršev posebno ponudbo izkoristila. "V vrtcu imamo 42 otrok, danes pa bomo imeli zvečer v vrtcu 20 otrok," je povedala za BBC. Vsi pa večernega prostega časa verjetno ne bodo izkoristili za ta namen.

Otroci se v vrtcu medtem zvečer zabavajo. Podobno storitev ponuja še šest drugih vrtcev v njihovi okolici.

Delavci v vrtcih želijo s tem opozoriti na upadanje števila rojstev, hkrati pa bi za to radi nekaj storili. Danska je med državami z najnižjo rodnostjo na 185. mestu od 221. Če bo starejšega prebivalstva vedno več, bo podmladka premalo, da bi lahko država vzdrževala upokojence, ki so odvisni od nje. Nymanova je poudarila tudi, da se vrtec, poleg malega števila otrok, sooča tudi z nižanjem sredstev iz lokalne samouprave. "Če ni dovolj otrok, tudi ni dovolj delovnih mest za naše delavce. Brez denarja pa za otroke tudi ne moremo skrbeti."