Da bi že osnovnošolcem kar najbolj približali poklicno izobraževanje, so v Novi Gorici tretjič zapored pripravili projekt Promocija poklicev. V dveh dneh se ga je udeležilo več kot 500 učencev iz šestih občin na Goriškem. "Na stojnicah se je predstavilo osem poklicnih srednjih šol z 20 različnimi programi in 9 sekcij, ki delujejo v okviru novogoriške obrtne zbornice," je povedala Boža Loverčič Špacapan, ena izmed organizatoric projekta.

Obrtniki v zadnjih letih ugotavljajo, da zaradi demografskih sprememb in težnje po doseganju čim višje stopnje izobrazbe ter posledično kasnejšega vstopa na trg delovne sile primanjkuje ustrezno usposobljenega kadra. "Danes obrtniki potrebujemo več znanja zaradi prodaje, nastopanja na trgu in ne nazadnje tudi zaradi izterjave plačil. Tisti, ki se odločijo za obrt, imajo premalo začetnega znanja," pravi Rojc in poudarja, da je nujno tudi spremeniti zakonodajo, saj italijanski obrtniki lahko pri nas delajo brez dodatnih papirjev, naši pa si morajo za delo v Italiji priskrbeti kar 42 različnih dokumentov.

Egon Pipan, direktor novogoriškega tehniškega šolskega centra (letos združenim z ekonomsko šolo) pravi, da je na Goriškem še vedno največje zanimanje srednješolcev za vpis na gimnazije, kar 41 odstotkov, na poklicne šole odpade 15,6 odstotka srednješolcev, preostanek pa na srednje strokovne šole. Med slednjimi je največ zanimanja za področje energetike. "V minulih letih se je število učencev zmanjševalo za 40 do 50 na leto. Zaradi zmanjšanega zanimanja za poklicno šolo monterja, letos so se vpisali le trije učenci, smo ta študij ukinili," razlaga Pipan. Zanimivo je, da se v strokovne šole na Goriškem vpisuje vse več slovenskih dijakov iz zamejstva v Italiji.