Prodaji Aerodroma Maribor je nasprotoval največji lastnik Preventa Globala Eurocity, ki ima na lastniškem deležu družbe vknjiženo zastavno pravico. Zaradi odločitve višjega sodišča se bo prodajni postopek zavlekel, Aerodrom Maribor pa bi lahko celo končal v stečaju.

Na prvi javni dražbi pred meseci je stečajni upravitelj Preventa Globala Boris Kastivnik Aerodrom Maribor prodajal po izklicni ceni 650.000 evrov. Na podlagi mnenja pooblaščene ocenjevalke vrednosti podjetij je bila nova izklicna cena določena pri 100.000 evrih, kar predstavlja likvidacijsko vrednost podjetja. Po drugi strani pa je Eurocity menil, da bi morala znašati izhodišča cena 450.000 evrov, saj ima Aerodrom Maribor koncesijo za upravljanje mariborskega letališča. Toda pri tem velja opozoriti, da se koncesija izteče konec letošnjega leta, vprašanje pa je, ali jo bo država ponovno podaljšala.

Vsaj do konca letošnjega leta pa bo težko izpeljati prodajo Aerodroma Maribor. Kastivnik je namreč pojasnil, da bo moral nov predlog o prodaji družbe najprej obravnavati upniški odbor. V primeru, da se bo odločil za neposredno zbiranje ponudb, k čemur se nagiba, bo moral biti poziv najmanj dva meseca objavljen na spletnih straneh Ajpesa.

Morebitni prevzemnik Aerodroma Maribor, ki je lani dosegel dober milijon evrov prihodkov od prodaje in 179.883 evrov čistega dobička ter je zaposloval 25 delavcev, bo moral bankam upnicam plačati še najmanj 2,8 milijona evrov za najeta posojila. Aerodrom Maribor je dolžan 2,2 milijona evrov tudi Preventu Globalu. Če bi Prevent Global, ki svojih posojil do Aerodroma Maribor nima zavarovanih, vložil izvršbo, se družba ne bi mogla izogniti stečaju.