Župan sosednje vipavske občine Ivan Princes medtem nima težav z obnovo dvorca Lanthieri, ki jo je od Primorja prevzela njena hčerinska družba Stavbenik. Kljub pretresom v skupini Primorje se obnova počasi bliža koncu. Opozarja pa na drugo zagato, s katero se soočajo ob stečaju podjetja: na koga nasloviti reklamacije in kje uveljavljati garancijo za odpravo napak. "V dveh telovadnicah v Vrhpolju in Podnanosu, ki ju je gradilo Primorje, nam je zaradi zamakanja odstopil parket. Ko smo ga dvignili, smo opazili, da se je to zgodilo zaradi slabo izvedenih del," pravi Princes in ocenjuje, da bo popravilo občino stalo okrog 100.000 evrov. Založili jih bodo sami, kajti čakanje, pritožbe in iskanje krivca ter tistega, ki je dolžan škodo povrniti, bi jim vzelo preveč časa, telovadnici pa bi medtem propadali naprej.

Unovčujejo bančne garancije

Tudi v novogoriški občini se ukvarjajo z napakami na vodovodnem omrežju iz vodnega vira Mrzlek. Tam imajo zadržanih še nekaj odstotkov sredstev za odpravo napak. "O reševanju tega se dogovarjamo s stečajnim upraviteljem," pojasnjuje mag. Vesna Mikuž, direktorica novogoriške občinske uprave.

Medtem na Prvomajski ulici v soseski Majske poljane v zrak že več let štrli betonsko železo. Biti bi moralo del še enega stanovanjskega bloka, ki jih je Primorje v času gospodarskega vzpona pompozno gradilo. Propadli gradbinec bi moral ob gradnji omenjene soseske Novi Gorici že do leta 2010 urediti tudi kanal za odtok deževnice z ulic v Sočo. A ker so bila dela ob stečaju družbe šele na začetku, je občina že uveljavila bančno garancijo za 1,7 milijona evrov vreden posel.

Poljanska obvoznica se bo zavlekla za najmanj eno leto

Daleč največ denarja je Primorje v svoji zgodovini zaslužilo prek Direkcije za ceste in Darsa. Še vedno imajo na področju novogradenj sklenjenih več pogodb, med katerimi je eden od partnerjev tudi Primorje. Marjan Koler iz Darsa pojasnjuje, da v teh primerih dela po pogodbah zaključujejo drugi partnerji v skupnem nastopu in zato bančnih garancij niso unovčevali. Je pa imel Dars s Primorjem sklenjeno pogodbo za gradnjo odseka ceste med Gorišnico in Ormožem, a so od nje na Darsu odstopili in unovčili za slabega pol milijona evrov bančne garancije. Poleg tega so unovčili še za skupno 225.000 evrov garancij, ker Primorje na več odsekih cest ni odpravilo pomanjkljivosti. Za približno leto in pol se bodo zaradi stečaja podjetja zavlekla dela na Poljanski obvoznici. Direkcija za ceste je v tem primeru že uveljavila bančno garancijo v višini 1,6 milijona evrov. Predvidoma tri mesece kasneje (če ne bo težav pri novem razpisu) pa bo končana tudi gradnja regionalne ceste skozi naselje Kal (občina Pivka), saj so na direkciji od pogodbe odstopili, še preden so se dela začela in pravkar iščejo novega izvajalca.

"Zelo verjetno bomo unovčili garancijo Nove Ljubljanske banke, ki nam jo je dalo Primorje pri gradnji hidroelektrarne Krško, ker pogodba ni bila ustrezno zaključena," pravi tudi direktor Hidroelektrarn na Spodnji Savi Bogdan Barbič. Unovčili bodo med tri do pet milijonov evrov. Prav tako bodo unovčili garancijo manjše vrednosti pri gradnji hidroelektrarne Blanca.

To je le nekaj zgodb, ki jih je Primorje pustilo po stečaju, njihovo resnično vrednost pa bo razkrilo šele otvoritveno poročilo stečajnega upravitelja. Dejstvo je, da bodo vse unovčene garancije oslabile stečajno maso in zmanjšale razpoložljivo vsoto za poplačilo upnikov.