Ranka Ivelja v svojem komentarju prepričljivo ilustrira to, kar sem hotel v Dragi povedati: da v Sloveniji drug z drugim komaj shajamo, ker drug drugega niti ne poskušamo razumeti. Teorija moralnih temeljev, ki da so intuitivni in deloma prirojeni, nam ponuja razlago, zakaj druga stran razmišlja tako, kot razmišlja. V predavanju sem teorijo uporabil, da bi pojasnil mnenje "levice" in "desnice" o izbrisanih: "Različen odnos do problema izbrisanih bi pojasnili tako, da je pri levičarjih prišla do izraza skrb za tiste ljudi - moralni temelj skrbnosti. Pri konservativcih se je poleg skrbi oglasil tudi občutek za lojalnost - za ljudi bi poskrbeli, a individualno in tako, da ne bi prišlo do nagrajevanja pripadnosti kaki drugi državi." V citiranem ni ocene, kdo ima v tem primeru bolj prav. Zanimalo me je, zakaj so se pojavila različna stališča. Da nisem agitiral za "pravo" mnenje, se zdi kolumnistki "nevredno intelektualca, kaj šele ministra". S tem zgolj zelo jasno ilustrira Haidtovo tezo: ljudje na "levi" nimajo intuitivnega občutka za nekatere moralne temelje in zato ljudi na "desni" težje razumejo. Kar pa še ne pomeni, da se ne bi mogli z razumom potruditi. Razumeti jih, tudi če se z njimi ne strinjajo.

Dr. Žiga Turk, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport