»Študentsko delo je odličen vir izkušenj za mlade in jim zelo olajša pridobitev prve redne zaposlitve. Kot je pokazala raziskava iz leta 2010, več kot polovica študentov dobi redno zaposlitev v enem od podjetij, v katerem so delali že v času šolanja. Jesenska novost je odgovor na zainteresiranost delodajalcev za kvaliteten, informativen in verodostojen seznam delovnih izkušenj kandidatov«, je povedal Tomo Pavlič, direktor e-Študentskega Servisa.

V osebnem servisu bodo z oktobrom v sistemu »Moje izkušnje« na enem mestu zbrana vsa študentska dela, ki jih je študent opravljal preko e-Študentskega Servisa. Sistem »Moje izkušnje« vključuje podatke o vrsti dela, delodajalcu, številu opravljenih ur, o pridobljeni osnovni kompetenci ter dodatnih kompetencah, ki jih je študent z delom pridobil. Študent si lahko vse izkušnje shrani v PDF obliko ter jih kot dokazilo posreduje potencialnemu delodajalcu.

Sistem »Moje izkušnje« e-Študentskega Servisa, ki pokriva področje študentskega dela, je tako le en del celotnega Nefiksa, ki je kot sistemsko orodje za beleženje neformalnega učenja za mlade priznan tudi v mednarodnem okolju, je povedala Alenka Blazinšek, vodja projekta Nefiks.

Posodobitev poslovanja na ravni beleženja prinaša članom e-Študentskega Servisa bolj kvaliteten in informativen pregled delovnih aktivnosti študenta tekom opravljanja študentskega dela. Hkrati je to pridobitev tudi za podjetja/delodajalce, saj bo s tem omogočen vpogled v pridobljena znanja, veščine in sposobnosti, ki so še kako pomembne v procesu zaposlovanja mladih, za katere je značilno, da jim primanjkuje formalnih delovnih izkušenj.