Do leta 2020 v Evropski komisiji pričakujejo povečanje zaposlenosti na 7 milijonov zaposlenih, kar pomeni dodano vrednost skoraj 600 milijard evrov. Komisija ugotavlja, da je treba odpraviti ovire za rast in uvesti pametne rešitve za krepitev novih sektorjev.

S spodbujanjem pomorskih raziskav in inovacij, podporo inovativnih malih in srednjih podjetij, pokrivanjem potreb po znanju in spretnostih ter spodbujanjem inovativnih izdelkov in rešitev lahko Evropa uporabi še neizkoriščen razvojni potencial pomorskega gospodarstva ter hkrati ohranja biotsko raznovrstnost in okolje, poudarjajo.

Komisija v sporočilu navaja, kako države članice in politike EU že podpirajo modro gospodarstvo, ter opredeljuje pet posebnih področij z največjim potencialom za rast: to so pomorstvo, obalni turizem in križarjenja; modra energija; morski mineralni viri; ribogojstvo in modra biotehnologija. Komisija bo v bližnji prihodnosti začela sklop pobud, s katerimi želi raziskati in povečati možnosti za rast na teh področjih. Vse pobude bo uresničevala v posvetovanju z državami članicami in ustreznimi zainteresiranimi stranmi.

Poleg tega je Komisija danes v posebnem poročilu natančno ocenila napredek pri izvajanju celostne pomorske politike iz leta 2007 in navedla vse svoje pobude za trajnostno rast pomorskega sektorja. Cilj celostne pomorske politike že od vsega začetka je povečati trajnostni razvoj evropskega pomorskega gospodarstva s spodbujanjem medsektorskega in čezmejnega sodelovanja vseh pomorskih akterjev.