Projekt Hiša je zasnovan kot vzpostavitev kulturno-izobraževalnega, socialno-podjetniškega središča, kjer je možnost prenočevanja sodelujočih v mednarodnih projektih, je pojasnila Bahlenova. V naslednjem letu želijo sicer vzpostaviti predvsem programske, prostorske in finančne temelje za ta projekt.

"Program Preobrat pa je proaktivna šola za mlade, ki iščejo priložnost za samouresničitev," je povedala Bahlenova. Po njenih besedah je to neformalni izobraževalni program, s katerim izobražujejo motiviran kader, da s pomočjo integracije pridobljenih znanj in ustvarjeno mrežo sodelavcev realizira svoj tržni potencial.

V minulih petih letih je zavod Bob sicer izvedel še številne druge programe in projekte. Najdlje se izvaja program Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM), ki je usmerjen k reševanju osipništva, so v sporočilu za javnost zapisali v omenjenem zavodu. Kot so navedli, v tem programu z inovativnimi učnimi pristopi dosegajo odlične rezultate pri motiviranju mladih za nadaljevanje opuščenega šolanja ali v izbrani poklicni karieri.

Pomen neformalnega izobraževanja po mnenju zavoda Bob sicer ni dovolj prepoznan med ljudmi, še manj pa njegova vrednost, pravi Bahlenova. Vendar zavod kljub temu ne opaža osipa pri vključevanju v programe. To v zavodu pripisujejo predvsem splošnemu stanju v družbi, "ko klasičen sistem izobraževanja in zaposlovanja ne sledi dejanskim potrebam, ki jih sedanja socialno-ekonomska situacija narekuje".