ZSSS in Sindikat državnih organov Slovenije zahtevata ustavno presojo določb o varovani plači, kot jih določa 116. člen varčevalnega zakona. V ZSSS namreč poudarjajo, da se bo prejemnikom varovane plače plačilo dejansko znižalo bistveno več, kot se bo plača znižala ostalim javnim uslužbencem, zato se postavlja vprašanje enakosti pred zakonom. Ustavno sodišče je 21. julija zavrnilo predlog za začasno zadržanje in sklenilo, da bo zahtevo obravnavalo absolutno prednostno.

Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek-Travnik pa je na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti 143. člena varčevalnega zakona, ki se nanaša na znižanje pokojnin okoli 26.000 upokojencem. V zahtevi med drugim opozarja na ustavno sporen način sprejemanja zakona, kršitev načela jasnosti in določnosti predpisov ter kršitev človekovega dostojanstva. Varuhinja ustavnemu sodišču predlaga absolutno prednostno obravnavo in začasno zadržanje.

Pred ustavnimi sodniki naj bi bila danes tudi zahteva skupine poslank in poslancev za oceno ustavnosti četrtega člena novele zakona o poslancih, ki omejuje pravico do prejemanja nadomestila plače bivšim poslancem. Člani mandatno-volilne komisije DZ so v torek zavrnili ugovore, ki so jih zaradi skrajšanja prejemanja nadomestila podali nekdanja poslanca Luka in Franco Juri ter prejšnji okoljski minister Roko Žarnić.

ZSSS predlaga prednostno obravnavo zahteve za oceno ustavnosti 5.a člena zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, s katero je določena višina regresa za letni dopust v družbah, v katerih ima država vsaj 25-odstotni lastniški delež. Po njihovem mnenju omenjena novela enostransko posega v kolektivne pogodbe in socialni dialog.