Vir blizu banke Hypo, ki je zaradi nejasne usode sežanskega gradbinca in zaradi nerešenega vprašanja plačila podizvajalcev ustavila financiranje, pravi, da se je Tridana z banko dogovorila za dodatnih pet milijonov evrov posojila. Manjši del bodo prispevali tudi družbeniki, torej podjetje Metropola Zorana Madona in Architron v lasti nekdanjega načelnika ljubljanskega urbanizma Igorja Jurančiča, ki imata v projektu vsak po 15-odstotni delež. Finančna konstrukcija naj bi bila tako zaprta.

Podpisane so tudi tripartitne pogodbe med Tridano, Hypom in 28 podizvajalci, v katerih je določeno, da bodo podizvajalci 80-odstotno poplačani takoj, preostalih 20 odstotkov pa bodo dobili po pridobljenem uporabnem dovoljenju za stavbo. Dela imajo po Jurančičevih besedah še za tri mesece. Medtem naj bi Kraški zidar, ki je imel v projektni družbi Tridana 70-odstotni delež, večino del sicer končal, a bo ekipa, ki je delala pri Situli, predvidoma še naprej delala pri projektu. Ena od možnosti je, da bi jo zaposlili pri Tridani.

Prodajna vrednost Situle se bo zaradi podaljšanja roka dokončanja in višjih stroškov financiranja dvignila na predvidoma 110 milijonov evrov, a bi se cene stanovanj, kot namigujejo nekateri, lahko nekoliko znižale. Za zdaj je bilo prodanih 10 odstotkov od 226 unikatnih stanovanj, za katera je bila vplačana tudi ara.