Omenjeno zemljišče je bilo sicer ključnega pomena za pridobitev gradbenega dovoljenja, s katerim bi Trigranit končno lahko začel gradnjo Emonike. Družbi Trigranit so namreč na ministrstvu za infrastrukturo in prostor izdajo gradbenega dovoljenja pogojevali s pridobitvijo vseh potrebnih zemljišč za dokončanje projekta. Toda, kot smo v Dnevniku razkrili v minulih dneh, je družba že konec avgusta umaknila junija vloženo vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, zato odločitev Trigranita, da ne odda ponudbe za nakup zemljišča Slovenskih železnic, niti ni presenetila.

So pa medtem na ljubljanski mestni občini presenetili s podatkom, da družba Emonika, ki je v 97-odstotni lasti Trigranita, poleg omenjenega zemljišča na Masarykovi cesti, na katerem stoji avtobusna postaja, še ni pridobila tudi nekaterih drugih občinskih zemljišč na tem območju, ki so za izvedbo projekta prav tako nujno potrebni. Nekatera izmed teh zemljišč so denimo na severnem delu Vilharjeve ceste, kjer veljavni zazidalni načrt predvideva prestavitev te ceste. Res pa je, da se Emoniki z nakupom teh še ne mudi tako zelo kot z nakupom tistega na Masarykovi cesti, saj je pridobitev teh zemljišč potrebna šele v drugi fazi projekta, so pojasnili v občinskem oddelku za ravnanje z nepremičninami. Povedali so še, da morajo v Emoniki kupiti še nekatera druga občinska zemljišča (katera niso opredelili), in dodali, da "se urejajo pravni posli, na podlagi katerih bo Emonika lahko izkazala pravico graditi".

Vse več je tudi neuradnih informacij, da naj bi v Trigranitu že pripravljali tožbe zoper Slovenske železnice, Mestno občino Ljubljana in državo Slovenijo ter da resno razmišljajo o umiku iz projekta, čeprav je direktor družbe Csaba Toth pred dnevi za Dnevnik to odločno zanikal.