Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je sporočilo, da bodo v prvi etapi obnovili 6400 metrov dolg odsek 8500 metrov dolge glavne ceste. Vrednost projekta je 10,3 milijona evrov, od tega bo 8,3 milijona evrov primaknila Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dela naj bi dokončali do aprila 2015. V okviru projekta bodo prenovili ali na novo zgradili 552 metrov opornih in podpornih zidov, 600 metrov kamnitih zložb in javno razsvetljavo v dolžini 1990 metrov.

Za drugi del, v okviru katerega so predvideni večji posegi, pa še poteka umeščanje trase ceste v prostor. Obnova cestišča je pomembna predvsem zaradi razvoja turizma v zgornjem Posočju.