Dobršen del krivde za slabšanje socialnega dialoga v sindikatu pripisujejo prav ministru Hojsu. Kot navajajo, minister od nastopa mandata namreč ni odgovoril na tri njihova vabila, prav tako ni skušal z dogovorom poiskati termina za skupni sestanek. Minister po navedbah sindikata zavrača tudi vsa njihova mnenja in pobude, hkrati pa sprejema "rešitve in odločitve, ki gredo v škodo zaposlenih".

Ministru v sindikatu očitajo, da ni izvedel "nujno potrebnih in ključnih posegov, kot so menjava zakonodaje, spremljanje nove zakonodaje in spremembe le-te". "V odločitvah se sklicujete zgolj na resorne dokumente, čeprav je ustavno sodišče presodilo, da področni zakoni in predpisi ne smejo posegati v zakon o sistemu plač v javnem sektorju, v kolikor gre za plače, stroške iz dela in podobno. Tako pa sprejemate nove pravilnike, ki zaposlenim v obrambnem resorju delajo samo še večjo škodo," so v pozivu Hojsu zapisali sindikalist.

Glede na to sindikat Hojsa poziva, da začne usklajevanja za nov oziroma prenovljen zakon o obrambi, zakon o službi v Slovenski vojski in nova Pravila službe v Slovenski vojski. Med drugim si želijo tudi izdelavo enotne Uredbe za obrambni resor, ki bi temeljito urejevala vsa plačila in stroške iz dela, kot tudi takojšen preklic združevanja regijskih centrov za obveščanje.

Na ministrstvu so v odgovoru za STA navedbe sindikata o slabšanju socialnega dialoga zavrnili. Kot navajajo, se je obrambni minister s predsednikom sindikata Darkom Milenkovičem letos pogovarjal že trikrat, enkrat v okviru sestanka s predstavniki vseh sindikatov na ministrstvu, dvakrat pa na individualnih sestankih. Prav tako se je z vodji Morsovih sindikatov na rednih trimesečnih sestankih letos že dvakrat sestal načelnik generalštaba Slovenske vojske, z omenjenimi sestanki pa nameravajo nadaljevati, pojasnjujejo na Morsu.

Glede konkretnih zahtev sindikata na ministrstvu navajajo, da bodo nanje odgovorili, "ob pregledu zapisanega pa že lahko rečemo, da so nekatere zahteve pretirane ali izhajajo iz napačnih predpostavk". Opozarjajo tudi, da predlogi sindikata, ki se nanašajo na pripravo zakonskih in podzakonskih predpisov, ki niso v programu dela vlade ali ministrstva za leto 2012, presegajo pristojnosti sindikata, "saj sindikati ne morejo narekovati dela oziroma nalog ministrstvom oziroma vladi".