Poslanci SDS in NSi so sklic nujne seje odbora zahtevali zaradi nadzora, ki ga je junija odredil generalni državni tožilec Zvonko Fišer nad delom specializiranega državnega sodišča. Ta po navedbah vrhovnega tožilstva sicer še ni končan.

Vlagatelji zahteve se sprašujejo o resničnih razlogih za uvedbo nadzora in so med drugim ocenili, da je treba pridobiti pojasnila o razlogih za odreditev nadzora. Kot so zapisali v zahtevi za sklic seje odbora, je treba odpraviti "vsakršen dvom morebitnih poskusov vplivanja na to, kako naj tožilec vodi določen postopek oziroma kako naj se odloči".

A po mnenju predsednice odbora Maše Kociper bi razprava odbora o vsebini zahteve ter odločanje o predlaganih sklepih lahko posegla v položaj in zakonsko določene pristojnosti generalnega državnega tožilca, sporna pa da je tudi s stališča delitve oblasti. Zato je na zakonodajno-pravno službo naslovila prošnjo za pisno mnenje o tem.

Po ugotovitvah zakonodajno-pravne službe se vsebina predlaganih sklepov ne nanaša na pravosodno upravo državnega tožilstva ali vprašanja nadzora nad poslovanjem državnega tožilstva, ki sodijo med naloge odbora DZ za notranje zadeve.

Gre namreč za vprašanja v zvezi z odreditvijo rednega nadzora nad delom vseh državnih tožilcev specializiranega državnega tožilstva, poudarjajo v zakonodajno-pravno službi, po njihovem prepričanju pa je termin redni nadzor v tem primeru treba razumeti kot strokovni nadzor nad delom okrožnih državnih tožilstev.

Na podlagi zakona o državnem tožilstvu ne DZ in ne njegova delovna telesa nimajo pristojnosti ter s tem tudi ne pravice do "kakršnega koli poseganja v postopke strokovnega nadzora", za katere so kot pristojni organi določeni generalni državni tožilec, vrhovno državno tožilstvo ter vrhovni in višji državni tožilci oziroma tožilsko osebje vrhovnega državnega tožilstva kot izvajalci posameznih vrst strokovnega nadzora, poudarjajo v službi.

Pravico do seznanitve z ugotovitvami splošnega strokovnega nadzora imata po njihovih navedbah le minister za notranje zadeve in državnotožilski svet. Zato službi med drugim menijo tudi, da je predlagana seznanitev odbora s postopki uvedbe in izvedbe strokovnega nadzora ter pridobivanje pojasnil v zvezi s tem od pristojnega ministra sporna z vidika načela pravne države in delitve oblasti.

Kociprova je zato za četrtek sklicano nujno sejo odbora odpovedala, drugo točko pa bodo člani obravnavali na nujni seji čez teden dni. Poslanci Pozitivne Slovenije so namreč prav tako zahtevali sklic nujne seje. Želijo namreč "opozoriti na mogoče nevarnosti, ki lahko izhajajo iz zadnjih dogodkov in tendenc ministrstva", kažejo pa se v predlogu zakona o organiziranosti in delu v policiji. Ta po njihovem mnenju vodi k strokovno odvisnemu in operativno neavtonomnemu delu policije.