Predsednik je na posvetu izpostavil, da je treba urediti sistem delovnih razmerij, da bo ta olajšal zaposlovanje mladih. Poudaril je še, da je pri spremembah delovnopravne zakonodaje treba upoštevati tudi njihova mnenja in jih vključiti v procese spreminjanja zakonodaje.

Pri preoblikovanju delovnopravne zakonodaje je treba upoštevati mnenje mladih

Državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Patricija Čular je uvodoma poudarila, da bi morala biti skrb za mlade ena najpomembnejših skrbi vsake družbe. Število brezposelnih mladih je sicer po njenih besedah med leti 2005 in 2008 nekoliko upadlo, nato pa je zaradi gospodarske krize ponovno naraslo.

V začetku letošnjega leta je bil sicer opažen manjši upad števila brezposelnih, število mladih brezposelnih pa je sedaj primerljivo s stanjem v letu 2006. Tudi Čularjeva je poudarila, da je treba pri preoblikovanju delovnopravne zakonodaje upoštevati mnenje mladih.

"Vendar pa za zmanjšanje brezposelnosti med mladimi niso potrebne samo sistemske rešitve, nujen je tudi premislek o izbiri poklica," je dodala.

Kaj bo s tistimi, ki delo opravljajo prek avtorskih pogodb?

Goran Lukič iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije pa je opozoril, da se je število brezposelnih v prvem polletju zmanjšalo predvsem na račun večjega števila izbrisov iz evidenc, ne pa zaradi povečanega obsega zaposlovanja. "V Sloveniji je bilo letos že dvakrat registriranih več ko 10.000 brezposelnih visoko izobraženih mladih, ponudba na trgu dela pa je majhna," je poudaril.

Opozoril je tudi, da predlog reforme delovne zakonodaje ne prinaša odgovorov na vprašanje kaj bo z vsemi tistimi mladimi, ki delo opravljajo avtorskih pogodb in jih ta zakonodaja ne zajema.

Francoski veleposlanik Pierre-Francois Mourier je na povabilo predsednika republike zbranim predstavil najnovejše francoske ukrepe za zmanjševanje brezposelnosti med mladimi. Poudaril je, da želi francoska vlada s projektom Delo prihodnosti "z drznimi predlogi" zmanjšati hitro rastočo brezposelnost.

Izpostavil je tudi, da je v Franciji veliko mladih, ki ostajajo "na robu sistema", saj nimajo poklicnih kvalifikacij, prav tako pa ne opravljajo nobenega dela. V omenjeni projekt želijo zato vključiti mlade med 16. in 25. letom starosti, ki bi pri delodajalcih opravljali delo za polni delovni čas.

Le malo takih, ki so "ostali odrinjeni na robu sistema"

Generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje Lučka Žižek pa je ob tem opozorila, da se Slovenija sooča z drugačnimi težavami, saj je brezposelnih veliko visoko izobraženih, le malo pa je takih, ki so "ostali odrinjeni na robu sistema".

Med glavnimi vzroki za brezposelnost med mladimi je Žižkova izpostavila pomanjkanje primernega poklicnega usmerjanja. "Če bi bile izobrazbe mladih usmerjene v smeri, ki jih potrebujemo, potem bi imeli idealno državo," je dejala.

Da je treba pri pomembnih odločitvah upoštevati mnenje mladih se je strinjal tudi predsednik Mladinskega sveta Slovenije Kamal Izidor Shaker. Med predlogi za izboljšanje možnosti mladih na trgu dela je Shaker predlagal prilagajanje formalnih izobraževalnih institucij trgu dela ter možnost opravljanja kakovostnega in plačanega pripravništva.