Namen Laboratorija turističnih priložnosti je, da z uporabo novih tehnologij spodbuja uresničitev inovativnih idej v turizmu. Pri tem gradijo na izkušnjah projekta Banka turističnih priložnosti Slovenije
(BTPS), prejemnice številnih mednarodnih nagrad in priznanj (Svetovne turistične organizacije, Evropske komisije ter OECD in Nordijskega inovacijskega centra). Uspešno prakso BTPS bodo nadgradili tudi z dodatnimi spodbudami za uporabnike portala tourism-lab.eu, kot so svetovanje, eksperimentiranje, inkubiranje, ter s širitvijo delovanja na področje obmejnih regij Italije in Slovenije.

V sklopu projekta tako nudijo različne oblike pomoči in spodbud za nastanek novih turističnih podjetij, platformo za čezmejna povezovanja posameznikov, podjetij in organizacij z obeh strani meje z namenom skupne promocije turističnih produktov in povečanja prepoznavnosti in konkurenčnosti obmejne regije ter spletni portal T-lab, organizirano osrednje regijsko stičišče za medsebojno izmenjavo znanj, idej in energij ter za obveščanje o inovativnih pristopih na področju turizma.

V okviru projekta organizirajo tudi delavnice in svetovanja, s katerimi želijo uporabnikom pomagati pri uvajanju v podjetniško okolje na področju turizma in iskati sinergije z namenom razvoja novih turističnih produktov in storitev. Za to, da bi delavnice izvedli čim bolj kvalitetno in prilagojeno potrebam različnih ciljnih skupin, so pripravili spletno anketo, pri čemer vas vljudno vabijo k izpolnjevanju.