Kot je povedal predsednik organizacijskega odbora Zdravko Kravanja, je glavni namen srečanja slovenskih kemikov in kemijskih inženirjev, ki se ga udeležujejo tudi tuji strokovnjaki in predavatelji, seznanjanje z najnovejšimi dognanji stroke v obliki plenarnih in sekcijskih predavanj.

Ob tem je dodal, da je letos prijavljenih kar 180 udeležencev in da je kemijska industrija edina, ki razmeroma dobro posluje tudi v času gospodarske krize. Med letošnjimi predavatelji je še posebej izpostavil Stratosa Pistikopoulusa iz londonskega Imperial Collega, dobitnika prestižne ameriške nagrade kemijskega inštituta AIChE.

Dekan mariborske fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Željko Knez pa poudarja, da bo konferenca pregledala stanje raziskav v slovenskem prostoru in predvsem v industriji, saj je tretjina udeležencev prav iz industrije. Obravnavali bodo vas področja kemije in kemijske tehnike s poudarkom na trajnostnem razvoju.

Na predavanjih bodo udeležencem posveta tudi letos prikazani najnovejši dosežki raziskovalnega, strokovnega in razvojnega dela, predstavljeni bodo dosežki znanstvenega, raziskovalnega dela, predstavili se bodo mladi raziskovalci, ki so pripravljeni svoje znanje uveljavljati v industriji, ob tem pa bodo udeleženci izmenjali še izkušnje s področja raziskovalnega in strokovnega dela.

Srečanje bo imelo vsak dan nekaj skupnih predavanj, sicer bodo udeleženci delali vzporedno v treh sekcijah z ustnimi predstavitvami. Udeležencem bodo v zborniku na voljo tudi povzetki referatov iz vseh področij teoretične in uporabne kemije, kemijske in procesnih tehnologij ter kemijske in procesne tehnike, celotni referati pa bodo objavljeni v elektronski obliki.

Ob robu omenjenega strokovnega posvetovanja bo v Portorožu organizirana še razstava domače in tuje laboratorijske, procesne, programske opreme ter literature z različnih področij uporabe, možna pa bo tudi demonstracija dosežkov.