Že ob spomladanskem obisku na Jesenicah je notranji minister Vinko Gorenak ocenil, da so prostori jeseniških policistov morda celo najslabši v državi, in obljubil rešitev že do konca leta. Glede na to, da ima policija že zdaj prostore na mejnem platoju Karavanke, je selitev tja z vidika varčevanja najbolj logična. A na Jesenicah so prepričani, da bi policijska postaja zunaj mesta za občane pomenila dodatne stroške. "Prav tako pa policisti v mestu delujejo preventivno, so bolj dostopni za prebivalce, bližje njim in njihovim problemom. Škoda je razmišljati o tem, da bi postajo selili, zato se bomo še naprej dogovarjali z ministrstvom za drugačno rešitev," je dejal direktor jeseniške občinske uprave Vitomir Pretnar.

Prostori sedanje policijske postaje so sicer občinski, zato ministrstvo za notranje zadeve občini Jesenice plačuje najemnino. Na zadnji seji občinskega sveta je svetnik Aleš Nagode predlagal, da bi bila policijska postaja lahko tudi v prostorih sedanje tržnice na območju nekdanjega Fiproma prav tako v središču mesta. "To je idealen prostor, ker je še vedno sredi Jesenic, ima pa tudi urejeno parkirišče in dobro dostopnost. Na mejnem platoju Karavanke bi bila policijska postaja preveč odmaknjena," ocenjuje svetnik Nagode. Z občine Jesenice so takemu predlogu naklonjeni, celo več, svetniku Nagodetu so v odgovoru zapisali, da so si predlagane prostore ogledali tudi predstavniki ministrstva in da je tudi za njih ta lokacija sprejemljiva.

Včerajšnje sporočilo tiskovne predstavnice ministrstva Alenke Klepac pa temu ne pritrjuje: "Prostorsko problematiko Policijske postaje Jesenice skušamo rešiti tako, da bi se postaja preselila na Karavanke, v objekt, ki je v lasti Republike Slovenije. To bi bila racionalna in ekonomična rešitev, saj moramo za zdaj plačevati najemnino občini, prav tako pa nimamo finančnih sredstev za gradnjo novega objekta. Sicer pa pogovori še potekajo in končna odločitev o selitvi in lokaciji za zdaj še ni sprejeta."