"Ocenjujem, da je bil od takrat, ko je delovna skupina začela z delom, do sedaj narejen ogromen vsebinski in tehnični napredek ter da bo sedaj zakon omogočal, da bo upravljanje državnega premoženja čim bolj učinkovito," je po sestanku povedal Pogačnik (SDS).

Naložbe bodo prenesene po pošteni vrednosti

Na današnjem sestanku so naredili še nekaj vsebinskih popravkov ter razpravljali o vrednotenju premoženja, ki ga bodo prenesli na holding, in o otvoritveni bilanci. Dogovorili so se, da bodo naložbe prenesene po pošteni vrednosti, s čimer se po Pogačnikovih besedah strinja tudi finančno ministrstvo.

Glede nadzornega sveta v predlogu ostaja rešitev iz prvotnega predloga. Devetčlanski nadzorni svet bo imenoval DZ, in sicer štiri na predlog vlade (od teh bo enega predlagal ESS), štiri na predlog poslanskih skupin in enega na predlog komisije DZ za nadzor javnih financ. S tem predlogom se ne strinjata opozicijski Pozitivna Slovenija in SD.

To je po Pogačnikovih besedah edina točka razhajanja. Predsednik skupine meni, da dogovora verjetno ne bi dosegli, tudi če bi se še večkrat sestali. "Sem mnenja, da je vlada odgovorna za upravljanje državnega premoženja. Bistveno bolj pomembno se mi zdi, da so določeni jasni kriteriji, kdo je lahko član nadzornega sveta," je povedal.

"Vsebinskih razlogov za referendum, o katerem je bilo govora, ni"

Z delom delovne skupine je zadovoljen, pri predlogu so upoštevali tudi določene predloge socialnih partnerjev in opozicije. "Ocenjujem, da vsebinskih razlogov za referendum, o katerem je bilo govora, ni," pravi Pogačnik.

Glede opozoril protikorupcijske komisije, ki je opozorila na obvladovanje tveganj glede korupcije in nasprotja interesov, je Pogačnik povedal, da je del protikorupcijske klavzule vključen v zakon, da pa vse, kar je napisala protikorupcijska komisija, v sam zakon ne sodi. Smiselno bodo te pripombe in predloge vključili v kodeks, ki ga bo morala uprava oz. nadzorni svet spoštovati, je dodal.

Druge vsebinske rešitve ostajajo, kot so bile dogovorjene, je povedal Pogačnik. Tako bo npr. Kapitalska družba (Kad) samostojna pravna oseba znotraj holdinga, Modra zavarovalnica pa odvisna družba Kada.

V holding se bo preoblikovala Slovenska odškodninska družba, pripojili bodo DSU in premoženje Posebne družbe za podjetniško svetovanje (PDP), ki bo prenehala obstajati, prav tako ne bo več Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN). Holding bo vodila tričlanska uprava, ki naj bi jo izbrali na mednarodnem razpisu. Strategijo upravljanja naložb za obdobje treh do petih let bo sprejemal DZ.

Predlog zakona bodo skladno z dogovorjenimi rešitvami spremenili z dopolnili na plenarni seji DZ.