"V Sloveniji imamo nekaj specifik glede samomorilnega vedenja," pojasnjuje Vita Poštuvan, namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora. "Namreč glede metod samomora pri nas ni takšne variabilnosti (raznolikosti) kot v drugih državah. Prav tako imamo znotraj države velike regionalne razlike, ki odsevajo vse skrajnosti. Slovenija je v nasprotju z drugimi državami posebna v tem, da ima avtohtono prebivalstvo višje tveganje za samomor kot priseljenci. Tudi nekatere druge države imajo svoje posebnosti - denimo na Kitajskem je veliko več samomorov med ženskami kot med moškimi, sicer pa je to obrnjeno."

(Več v tiskani izdaji Nedeljski)