Gre za projekt, s katerim so se lani uspešno prjavili na javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti.

"V času vse večje gospodarske krize in vse manj možnostmi zaposlovanja vidimo priložnost iskanja novih zaposlitev tudi v domači obrti. Ker zagovarjamo moto, da je delo najboljši zdravnik in to lahko dokazujemo tudi z vsakdanjo prakso, smo se odločili, da preko omenjenega projekta vplivamo na večjo socialno vključenost, zaposljivost in usposobljenost invalidnih oseb, predvsem oseb s težavami v duševnem zdravju in hkrati prispevamo k oživitvi dveh tradicionalnih domačih obrti - tkanja na statvah in lončarstva," pravijo v Šentu, kjer bodo zato na okrogli mizi spregovorili o vlogi domače obrti nekoč in danes in revitalizaciji teh obrti, priložnostih, ki jih ponuja za zaposlovanje zlasti težje zaposljivih, kot so osebe s težavami v duševnem zdravju in drugih invalidnih skupin, pozitivnih izkušnjah uporabnikov, vključenih v usposabljanje v okviru projekta in nekaterih obstoječih praksah po Sloveniji na tem področju.

Pogovarjali se bodo Saška Žnidarc, predstavnica Šenta, prof. dr. Janez Bogataj, etnolog, predstavnik društva Mozaik in 30 udeležencev usposabljanja, ki bodo na koncu prejeli tudi  priznanja za sodelovanje v projektu.