Glede na raziskavo, v katero so vključili 621 delodajalcev iz 10 panog, 12 odstotkov delodajalcev za zadnje četrtletje letos napoveduje povečanje, devet odstotkov pa zmanjšanje števila zaposlenih.

Neto napoved zaposlovanja - razlika med deležem delodajalcev, ki načrtujejo povečanje, in delodajalcev, ki načrtujejo zmanjšanje števila zaposlenih - tako znaša tri odstotke, kar pomeni, da so zaposlitvene možnosti v četrtletni primerjavi upadle za šest odstotnih točk.