Po nagovorih gostiteljev bo Nada Stropnik, sodelavka Inštituta za ekonomska raziskovanja uvodno predstavila Slovenijo in starševski dopusta v Sloveniji, Ružica Boškić in Tatjana Rakar z Inštituta za socialno varstvo Republike Slovenije bosta predstavili analizo stanja in identifikacijo potreb na področju družinske politike, Aleksandra Kanjuo Mrčela in Nevenka Černigoj Sadars Fakultete za družbene vede pa bosta povedali več o usklajevanju dela in družine v Sloveniji. Stropnikova in Nataša Kump z Inštituta za ekonomska raziskovanja, bosta prvi del srečanja zaključili s prispevkom Očetje na starševskem dopustu v Sloveniji.

Drugi del konference bo namenjen sejam, in sicer bodo o usklajevanju dela in družine Slovencev s svojega vidika razpravljali tuji gostje, in sicer bosta uvod v razpravo naredili Ivana Dobrotić s Hrvaške in Linda Haas z Indiana University, ZDA/Švedska.

V okviru tematske seje o očetih in usklajevanju dela in družine bo o spreminjajoči se vlogi očetov govorila Margaret O’Brien z University of East Anglia, mednarodni pregled očetov na starševskem dopustu na podlagi publikacije mreže iz leta 2012 pa bo opravil Peter Moss z Institute of Education University of London. O očetovstvu v nordijskih državah in glavnih izsledkih iz nove knjige bo govorila Minna Salmi s finskega National Institute for Health and Welfare THL, Finska, vpliv izrabe starševskega dopusta s strani očetov na življenja otrok v nordijskih državah pa bo predstavila Berit Brandth z Norwegian University of Science and Technology.

Sledila bo še tematska seja o očetih in starševskem dopustu, kjer bodo znova predstavljali nordijski vidik očetovskega dopusta, pogledali bodo zadnja dogajanja na tem področju v Franciji in preverili, kaj se je spremenilo s politično reformo iz leta 2007 v Nemčiji.