Projekt prinesel devet delovnih mest

Nejc Omahne, Renee Vozelj in Kristijan Adamlje, ki so se lotili uresničevanja omenjenih podjetniških idej, se strinjajo, da je bil polletni program usposabljanja pomembna motivacija in vir znanja. Ves čas so jim namreč bili na voljo zaposleni v regionalnem centru, številni gostje iz gospodarstva in mentor Marjan Kramar, nekdanji prvi mož NLB, ki je v projektu sodeloval brezplačno. Vsi trije mladi podjetniki tako že dobro leto uspešno poslujejo in postopoma širijo dejavnosti. "V Pridelano doma smo od dostave sezonskega sadja in zelenjave, mlečnih in pekovskih izdelkov prešli še na catering in odprtje dveh podružnic v Mariboru in Krškem," je povedal Adamlje, Vozelj namerava k ponudbi Ofsajd bara dodati še poligon za paintball in ogled rudarskih znamenitosti, Omahne pa bo v sodelovanju z občino uredil poligon za pse in trgovini Imperial pet dodal storitve, kot so pasji frizer, šolanje in prevzgoja ter sprehajanje psov.

Zaradi takih spodbudnih začetkov čeprav le peščice vseh udeležencev, so v Regionalnem centru za razvoj Zagorje zadovoljni z rezultati 600.000 evrov vrednega, z evropskimi sredstvi in občinskim prispevkom financiranega projekta. "Cilj je bila ustanovitev dveh podjetij na eno skupino. Devet zaposlitev pa kaže, da so kandidati po koncu tudi bolj konkurenčni na trgu dela," ugotavlja Tomo Garantini, direktor Regionalnega centra za razvoj Zagorje.

Projekt kot ukrep aktivne politike zaposlovanja

Kot dobro prakso aktivne politike zaposlovanja je projekt Podjetno v svet podjetništva prepoznalo tudi ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kjer bodo zato projekt razširili na vsaj šest slovenskih regij, poleg zasavske še na notranjsko-kraško regijo, na Koroško, v Podravje, na Dolenjsko in v Posavje. "Ta teden bo padla odločitev, ali se bo projekt razširil na vso državo, kar bi v dveh letih pomenilo 500 potencialnih novih podjetnikov, sicer pa polovico manj," je dodal Garantini.

Projekt, ki ga bo koordiniral zagorski regionalni center, se bo začel predvidoma februarja prihodnje leto in končal konec leta 2014, sredstva zanj pa bodo črpali iz evropskega socialnega sklada in državne blagajne, je povedal Garantini, ki ocenjuje, da bo potrebnih nekaj manj kot štiri milijone evrov oziroma dvakrat toliko, če ga bodo izvajali po vsej državi.

Vsebinsko se sicer projekt, v katerem se pol leta usposablja deset višje oziroma visoko izobraženih mladih brezposelnih, ki v tem času prejemajo minimalno plačo, ne bo veliko razlikoval od pilotnega, edino čas usposabljanja bodo skrajšali na pet mesecev. "Za več motivacije pri razvijanju ideje bi bilo sicer bolje, če bi kandidati že ob vstopu odprli s.p. in bi bili plačani glede na uspeh, ampak za zdaj to ni izvedljivo," je še pojasnil Garantini, za katerega razširitev projekta pomeni tudi novi posel, saj bodo poleg koordinacije prevzeli tudi treniranje mentorjev v razvojnih agencijah posameznih regij.