Po obisku spletnih strani raznih posredovalnic študentskih sob na Primorskem opažajo, da je povpraševanje študentov po zasebnih ležiščih največje med julijem in oktobrom z vrhuncem v septembru, je sporočil predsednik primorske študentske organizacije Marko Pavlič.

V študentskih domovih na Primorskem bodo letos sklenili pogodbo s 700 najemodajalci, od tega 225 novimi in 475 najemodajalci, ki so že v minulih letih svojim najemnikom ponudili subvencionirano bivanje. Naj ob tem povemo, da sta se razpisna roka za najemodajalce v Ljubljani in Mariboru že iztekla. V Ljubljani bodo oktobra sklenili pogodbo z najemodajalci in študentom omogočili subvencionirano bivanje pri kar 2000 zasebnikih, v Mariboru pa pri 140 zasebnikih za deset mesecev. Po vsej državi je za prihodnje študijsko leto na voljo 330 subvencij manj, kot jih je bilo študentom na voljo v minulem študijskem letu, torej skupno 2820.

Najemnina pri najemodajalcih, ki se potegujejo za subvencijo, lahko znaša najmanj 60 evrov in največ 120 evrov, območni študentski domovi pa bodo študentom prispevali 32 evrov k najemnini. Čeprav so se v Študentski organizaciji Slovenije z ministrom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žigo Turkom pred objavo razpisa za najemodajalce dogovorili, da bo subvencija ostala enaka kot v minulih letih, se na ministrstvu tega niso držali. Na ministrstvu so - ponovno brez vednosti študentskih organizacij, študentskih domov in drugih sodelujočih v dogovoru - znižali subvencijo za bivanje pri zasebnikih s 40 na 32 evrov, o čemer smo v Dnevniku že pisali. Letos je po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za subvencioniranje bivanja študentov na voljo nekaj čez 3,2 milijona evrov.