Slovenski veleposlanik v Rimu Iztok Mirošič je z ustanovitvijo omizja izjemno zadovoljen, saj da so v to v dveh letih vložili veliko truda. "Slovenska manjšina v Italiji ima prvič v zgodovini v Rimu institucionaliziranega sogovornika in bo lahko neposredno preko omizja reševala težave," je dejal Mirošič.

Na prvem sestanku bodo na mizi že znana odprta vprašanja, in sicer financiranje delovanja manjšine, financiranje Primorskega dnevnika, šolstvo itd.

Mirošič ustanovitev omizja ocenjuje kot znak pozitivnega dialoga s sosednjo državo in pričakuje, da bo manjšina to znala izkoristiti.

Omizje je italijanska vlada z dekretom ustanovila pri notranjem ministrstvu, vodil pa ga bo podtajnik na tem ministrstvu Saverio Ruperto. Sestajalo se bo najmanj trikrat na leto, po potrebi pa tudi večkrat.

Sestavlja ga devet stalnih članov, med katerimi so tržaški prefekt, dva predstavnika predsedstva italijanske vlade, predstavnik dežele Furlanije-Julijske krajine, predsednik paritetne komisije za slovensko manjšino, predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze in predsednik Sveta slovenskih organizacij.

V Slovenski kulturno-gospodarski zvezi so ustanovitev omizja pospremili z oceno, da se je s tem končno zapolnila vrzel zaščitnega zakona. Kot opozarjajo na svoji spletni strani, bo moralo omizje posebno pozornost nameniti predvidenemu krčenju prispevkov za delovanje manjšinskih organizacij v letošnjem letu.