Kot sta v odprtem pismu nadzornemu in programskemu svetu Radiotelevizije Slovenija (RTVS) zapisala predsednik koordinacije Zoran Medved in predsednik Sindikata novinarjev Slovenije Iztok Jurančič, novinarji RTVS menijo, da bi morali organi nadzora in upravljanja RTVS ter uprava pred kakršnim koli odpuščanjem zaposlenih ali odpovedjo sodelovanja zunanjim sodelavcem opraviti tisto delo, ki presega le računovodsko iskanje notranjih rezerv na papirju.

Vlada pa bi morala pa mnenju koordinacije in sindikata najprej državljanom, ki plačujejo rtv-prispevek, pojasniti, s kakšnimi izračuni je ugotovila, da je z 9,2 milijona evrov manj denarja mogoče izvesti vse naloge RTVS iz javne službe. Vlada je namreč sprejela sklep o znižanju rtv-prispevka s 1. januarjem 2013 za 10 odstotkov.

Od nadzornega in programskega sveta RTVS pričakujejo, da bosta vlado opozorila, da je s sklepom o znižanju rtv-prispevka grobo posegla v finančno avtonomijo javnega zavoda, in da bosta od vlade zahtevala, da ta sklep prekliče. Od obeh organov zahtevajo, da sprožita vse postopke za ugotavljanje pravne utemeljenosti takšnega sklepa, saj se v javnosti že pojavljajo ugibanja, da bi višina rtv-prispevka morala biti najprej določena v zakonu, ki ga sprejme DZ.

Kot sta zapisala Medved in Jurančič, od obeh organov pričakujejo tudi, da bosta pozorna na vse primere in "pojave delovanja odtujene uprave", ki ne zasleduje cilje javnega zavoda določene z javno službo, in da se bosta tudi sama vzdržala poskusov političnega podrejanja RTVS interesom vsakokratne vladajoče večine.

V koordinaciji novinarskih sindikatov bodo še posebej pozorni na vse poskuse, da bi sedanjo krizo financiranja in vodenja RTVS reševali v škodo zaposlenih in v prekerno zaposlitev prisiljenih honorarnih sodelavcev in samo s posegi v njihov status in pravice, kot da vodilni in vodstveni delavci ter organi upravljanja in nadzora ne nosijo svojega dela odgovornosti za nastale razmere.

"Brez resnih in verodostojnih analiz vseh možnosti za racionalizacijo poslovanja in odgovornih ter strokovnih predlogov za preoblikovanje programske ponudbe bomo ostro in z vsemi metodami sindikalnega boja nasprotovali vsakršnemu odpuščanju zaposlenih, zniževanju standardov in slabšanju pogojev za delo novinarjev in drugih ustvarjalcev programov," sta zapisala Medved in Jurančič.