V novem projektu e-Naročanje, ki ga je za potrebe hrvaškega zdravstva izdelalo podjetje IN2, in se veže na projekt e-čakalne liste, lahko zdravnik v dogovoru s pacientom izbere bolnišnico, v kateri želi opraviti pregled na podlagi informacije o tem, kako dolga je čakalna doba.

Navedeni postopek se opravlja enostavno s pomočjo aplikacije, ki jo zdravniki dnevno uporabljajo. Zdravnik vnese napotnico in prične se postopek naročanja. Zažene se centralna web aplikacija e-Naročanje, ki vsebuje seznam vseh bolnišnic, ki izvajajo želeni pregled, urejenih po čakalni dobi za posamezni pregled. Projekt je trenutno v pilotni fazi. V tej fazi je omogočena prijava na 120 postopkov v štirih bolnišnicah, do zaključka projekta pa bo zajetih 2000 postopkov v vseh bolnišnicah.