Brezposelnost mladih med 15. in 24. letom se je v EU od začetka krize povečala za polovico, s povprečno 15 odstotkov februarja 2008 na 22,5 odstotka julija letos. Po najnovejših podatkih Eurostata imata najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih Grčija (53,8 odstotka) in Španija (52,9 odstotka). V EU je več kot 30 odstotkov brezposelnih mladih brez službe že več kot eno leto.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Andrula Vasiliu je zelo zaskrbljena zaradi posledic krize za mlade. "Veliko preveč jih je na robu socialne izključenosti in revščine. Mladi so naša prihodnost in prizadevala si bom za krepitev naših politik ter programov na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladih, da bodo imeli mladi na voljo več zaposlitvenih priložnosti in boljše možnosti v življenju," je poudarila.

Vendar pa obstajajo razlogi za upanje. Komisija v poročilu, ki ga objavi vsaka tri leta, ugotavlja, da skoraj vse države članice izvajajo strategijo EU za mlade, s katero želi unija ustvariti več in boljše priložnosti za mlade ter spodbuditi aktivno državljanstvo, socialno vključevanje in solidarnost. V primerjavi s prejšnjim poročilom iz leta 2009 so države članice okrepile pobude na področjih izobraževanja, zaposlovanja in podjetništva za mlade. Tudi raven udeležbe mladih v združenjih in družbenih gibanjih ostaja visoka.

Predlagani novi program za podporo izobraževanju, usposabljanju in mladim za obdobje 2014-2020 Erasmus za vse bo osrednji del nove strategije EU za mlade. Novi program predvideva znatno povečanje sredstev, ki bi do pet milijonom posameznikov omogočil štipendije EU za študij, usposabljanje ali prostovoljno delo v tujini, kar je skoraj dvakrat toliko kot po sedanjih programih za obdobje 2007-2013.