Brezposelnost mladih med 15. in 24. letom se je v Evropski uniji od začetka krize povečala za polovico, s povprečno 15 % februarja 2008 na 22,5 % julija letos. Po najnovejših podatkih Eurostata imata najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih Grčija (53,8 %) in Španija (52,9 %). V EU je več kot 30 % brezposelnih mladih brez službe že več kot eno leto.

Komisija v poročilu ugotavlja, da skoraj vse države članice izvajajo strategijo EU za mlade, s katero želi EU ustvariti več in boljše priložnosti za mlade ter spodbuditi aktivno državljanstvo, socialno vključevanje in solidarnost.

V primerjavi s prejšnjim poročilom iz leta 2010 so države članice okrepile pobude na področjih izobraževanja, zaposlovanja in podjetništva za mlade. Tudi raven udeležbe mladih v združenjih in družbenih gibanjih ostaja visoka.

Osrednji del nove strategije EU za mlade je nov program za podporo izobraževanju, usposabljanju in mladim za obdobje 2014–2020 "Erasmus za vse". Novi program predvideva znatno povečanje sredstev, ki bi do 5 milijonom posameznikov omogočil štipendije EU za študij, usposabljanje ali prostovoljno delo v tujini, kar je skoraj dvakrat toliko kot po sedanjih programih za obdobje 2007–2013.