Volitve v državni svet namreč ne potekajo neposredno, temveč na volilnih zborih volilnih teles, ki jih sestavljajo posebej izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti in interesnih organizacij - elektorji. Število elektorjev pa je odvisno od števila prebivalcev v lokalni skupnosti oz. števila članov posameznih interesnih organizacij.

Volili bodo skupno 40 članov državnega sveta, od katerih jih je največ, 22 predstavnikov lokalnih interesov. Ostali pa so v DS izvoljeni kot zastopniki socialnih, gospodarskih in poklicnih interesov; šest svetnikov je predstavnikov negospodarskih dejavnosti, po štirje so zastopniki delodajalcev in delojemalcev. Prav tako imajo štiri predstavnike v DS kmetje, obrtniki in samostojni poklici.

Občinski in mestni sveti morajo sezname elektorjev in kandidature za člana državnega sveta predložiti najpozneje do 21. oktobra, interesne organizacije pa dan pozneje. K temu jih je že pozvala Državna volilna komisija.

Tudi pred petimi leti so volitve državnih svetnikov potekale 21. in 22. novembra, sedanji sklic DS pa se je na ustanovni seji sestal 12. decembra 2007, ko je tudi izvolil svoje vodstvo.